Vondelingenwarmte

Tussen Shell en Hoogvliet worden warmteleidingen aangelegd. Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam slaan de handen ineen voor de realisatie van het Project Vondelingenwarmte. Doel: verbetering van de energie-efficiëntie. Het gebruik van restwarmte, die vrijkomt bij de raffinaderij van Shell Pernis, maakt het straks mogelijk 16.000 huishoudens op duurzame wijze te verwarmen. Het project is de basis voor de eerste bedrijfsspecifieke afspraak tussen het bedrijfsleven en het rijk, die een bijdrage moet leveren aan het realiseren van de energiebesparingsdoelstellingen uit het Energieakkoord.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: ‘Na AVR is Shell het tweede bedrijf dat warmte gaat leveren aan afnemers buiten de haven. Dit is een belangrijke stap in het realiseren van een groot warmtenetwerk met diverse bronnen in de haven en met afnemers in heel Zuid-Holland. Bij de industrie in de Rotterdamse haven komt veel warmte vrij die binnen de haven niet benut kan worden. Ons streven is zoveel mogelijk van die warmte via zo’n netwerk nuttig te gebruiken. Zowel fossiele als hernieuwbare warmte. Daarmee houdt zo’n netwerk ook op lange termijn zijn waarde.’

Met het project is een miljoeneninvestering gemoeid, waar het Havenbedrijf Rotterdam een groot deel in investeert. Shell investeert in de installaties die het mogelijk maken de restwarmte uit de raffinaderij gecontroleerd af te voeren. Het Havenbedrijf investeert in de warmteleiding die zorgt voor het transport van Shell Pernis naar het bestaande warmtenet. Het Warmtebedrijf Rotterdam investeert in de aansluiting op het bestaande warmtenet, het beheer, de operatie en het onderhoud van het warmtenet en zorgt voor de distributie van de warmte aan haar klanten.

Werkzaamheden

In het Ruigeplaatbos in Hoogvliet vonden in februari en maart 2017 werkzaamheden plaats. Een strook bosplantsoen is gerooid. Eind 2018 vindt herinrichting van het park plaats, met onder andere wandelpaden, nieuwe bomen, bloemrijk grasland en bosplantsoen. Bomen worden ter plaatse of elders gecompenseerd, zoals in het Arboretum en bij het Hertenkamp. De grond moet namelijk eerst goed inklinken, voordat de leidingen kunnen worden aangelegd. De warmteleidingen vervoeren warm water en hebben een lengte van 2,5 kilometer, met een doorsnede van 40 centimeter.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO2-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over dit project? Neem dan contact op met:

Afdeling Communicatie Havenbedrijf Rotterdam

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?