Een bereikbare haven

Samen werken aan optimale bereikbaarheid van de haven van Rotterdam

Goede bereikbaarheid is van groot belang voor de haven van Rotterdam. Het Havenbedrijf spant zich samen met partners in om de haven bereikbaar te houden. Zowel over land, over het spoor als over het water. Belangrijk hierbij zijn de belangen van klanten en andere gebruikers, het onderscheidend vermogen van de Rotterdamse haven en duurzaamheid.

Binnen het haven- en industriecomplex is Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verbeteren van de vier modaliteiten: binnenvaart, spoor, weg en pijpleidingen. Wij doen dit door eigen infrastructurele verbeteringen en door samenwerking met andere partijen die een rol spelen in de goederenstromen naar het achterland.

Logistiek knooppunt van Europa

Om de positie als grootste logistiek en industrieel knooppunt van Europa te versterken, werkt het Havenbedrijf Rotterdam samen met diverse partners aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Een voorbeeld van zo’n project is het Container Transferium in Alblasserdam. Dit Transferium moet de A15 ontlasten en de uitstoot van fijnstof verminderen.

PortXchange

PortXchange is een applicatie waarmee rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners alle activiteiten tijdens een port call optimaal kunnen plannen, uitvoeren en monitoren. Denk hierbij aan beloodsing, gebruik terminal en bunkerdiensten.

Pronto Services banner

De Verkeersonderneming

Het bereikbaar maken en houden van Rotterdam: dat is het doel van De Verkeersonderneming. Binnen De Verkeersonderneming werkt het Havenbedrijf Rotterdam samen met andere partijen aan het bereikbaar maken en houden van Rotterdam door slim gebruik van infrastructuur, reizen en werken.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page