Een bereikbare haven

Samen werken aan optimale bereikbaarheid van de haven van Rotterdam

Goede bereikbaarheid is van groot belang voor de haven van Rotterdam. Het Havenbedrijf spant zich samen met partners in om de haven bereikbaar te maken en te houden. Zowel over land, spoor, het water als via buisleidingen. Wij doen dit door de infrastructuur die in beheer is bij het Havenbedrijf te verbeteren en door samen te werken met andere partijen die een rol spelen in de goederenstromen naar het achterland.

Logistiek knooppunt van Europa

Om de positie als grootste logistiek en industrieel knooppunt van Europa te versterken, werkt het Havenbedrijf Rotterdam samen met diverse partners aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Hierbij wordt gezocht naar duurzame oplossingen om Europa optimaal te ontsluiten. Europese bestemmingen in het achterland zijn vanuit de haven binnen 24 uur bereikbaar door een uitgebreid netwerk van transportverbindingen.

Verbetering logistieke processen

Het Havenbedrijf biedt digitale oplossingen om de processen in de haven te automatiseren. We nemen een actieve rol op ons bij het beschikbaar maken van data en informatie en de ontwikkeling van toepassingen die voordelen voor de logistieke keten en onze klanten kunnen opleveren. Lees meer over digitalisering in de logistieke keten en onze online services.

PortXchange

PortXchange is een applicatie waarmee rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners alle activiteiten tijdens een port call optimaal kunnen plannen, uitvoeren en monitoren. Denk hierbij aan beloodsing, gebruik terminal en bunkerdiensten.

Pronto Services banner

Het bereikbaar maken en houden van Rotterdam

In nauwe samenwerking met partners en het bedrijfsleven werken we aan het bereikbaar maken en houden van de haven van Rotterdam, om zo uw havenbezoek zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen.

Woon-werkverkeer

Havenbedrijf Rotterdam, De Verkeersonderneming, Deltalinqs, Rijkswaterstaat, het bedrijfsleven en verschillende gemeenten in de regio werken nauw samen aan het verbeteren van het woon-werkverkeer. Dit is van belang om aantrekkelijk te blijven voor het bedrijfsleven en de haven bereikbaar te houden. We investeren in woon-werkverkeer met auto, fiets, over water, via bedrijfsvervoer en via het openbaar vervoer.

Gratis openbaar vervoer op Voorne Putten Port of Rotterdam

Werkzaamheden op uw route?

Bekijk waar en wanneer er wegwerkzaamheden in het Rotterdamse havengebied plaatsvinden. Ook vindt u informatie over alternatieve routes, zodat u goed voorbereid op weg kunt.

Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

Om Zuid-Holland blijvend bereikbaar te houden, wordt er komende decennia in de provincie gewerkt aan onder meer het onderhoud en de renovatie van wegen en spoor. Het Ministerie van I&W, de provincie Zuid-Holland, de gemeentes Rotterdam en Den Haag, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het Havenbedrijf Rotterdam, spoorwegbeheerder ProRail en Rijkswaterstaat werken met een gezamenlijke bereikbaarheidsaanpak aan een bereikbare, leefbare en veilige regio. De samenwerking houdt onder andere in dat we verschillende werkzaamheden slim op elkaar afstemmen en dat er een gezamenlijk plan komt om zo de hinder die komt kijken bij de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken voor de reiziger en vervoerder.

Bereikbaarheid en achterland

De Rotterdamse haven is de grootste zeehaven van Europa. De haven dankt zijn leidende positie aan de uitstekende bereikbaarheid via zee en aan de intermodale verbindingen. Om onze positie als grootste logistiek en industrieel knooppunt van Europa te versterken, werkt het Havenbedrijf Rotterdam continu aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Zo werken we actief mee aan het versterken van het TEN-T netwerk in Europa (Trans-Europese Netwerken – Transport), een van de hoekstenen van het Europese transportbeleid, en pleiten we voor behoud van Europese cofinanciering van projecten om grensoverschrijdend vervoer in Europa mogelijk te maken en knelpunten weg te halen.

Ook zijn we partner in het programma MIRT Goederenvervoercorridors, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en vier provincies. Daarin werken we aan het verduurzamen, ‘verslimmen’ en optimaliseren van het goederenvervoer op de transportcorridors Oost (onder meer A15, Betuweroute) en Zuid-Oost (naar Brabant, Limburg)

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page