Toelichting op de havenbewegwijzering

Sneller wegwijs in het Rotterdamse haven- en industriegebied met het havennummer of oevernummer.
Havennummers zijn er voor het (vracht)autoverkeer, oevernummers voor de scheepvaart. Deze havenbewegwijzering werkt als volgt.

Havennummers

Elk bedrijf en elke locatie in de Rotterdamse haven heeft een havennummer. De nummers lopen van oost naar west. Op de noordelijke (rechter) rivieroever lopen de nummers van 100 tot 1000, op de zuidelijke (linker) rivieroever van 1000 tot 9900.

De havennummers zijn terug te vinden op de bewegwijzeringsborden, langs alle wegen in en rond de Rotterdamse haven.
Weet u het havennummer van het bedrijf , dan kunt u de aanwijzingen op de borden volgen. Bij de ingang, loods of hek van uw bestemming vindt u het havennummer terug.

Informatiepanelen

Kent u het havennummer van uw bestemming niet, dan kunt u dit opzoeken in de alfabetische lijst van bedrijven bij een van de informatiepunten. Deze zijn te vinden bij benzinestations of parkeerplaatsen op de aanvoerwegen naar Rotterdam.
Deze informatiepanelen - voorzien van een kaart van de Rotterdamse haven - worden langs de snelwegen aangegeven met dit bord.

Bij de drie Distriparken (Eemhaven, Botlek en Maasvlakte) en bij bedrijventerrein Waalhaven-Zuid staan panelen met lokale informatie over havennummers.

Gevaarlijke stoffen

Vervoert u gevaarlijke stoffen, dan dient u de gevaarlijke stoffen-route te volgen. Daardoor moet u soms afwijken van de nummers die de borden aangeven. U komt echter steeds weer terecht op de route van de havenbewegwijzering.

Ook het gehele oeverfront langs de rivier, kanaal of havenbekken is genummerd met iedere 100 meter een oeverfrontnummer. Deze zijn te vinden op kaden, glooiingen, taluds en steigers.

De systematiek is dezelfde als bij de havennummers (van oost naar west, op de noordelijke (rechter) oever van 100 - 1000, op de zuidelijke (linker) oever van 1000 - 9900). Ieder havenbekken heeft een aparte nummerserie. Mede daarom is de nummering niet altijd doorlopend. Afhankelijk van de lengte van het oeverfront heeft een bedrijf een of meerdere oeverfrontnummers die in de meeste gevallen corresponderen met het havennummer.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page