Duurzaamheid

Bouwen aan een duurzame haven

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. We willen klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid. Onze eigen organisatie dagen we uit. En we nodigen stakeholders in en om de haven uit samen te werken aan de uitdagingen die we tegenkomen bij ontwikkelingen in de haven. Samen economische en maatschappelijke waarde creëren en duurzame groei realiseren.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Rotterdamse haven emissieloos in 2050

In 2050 is de Rotterdamse haven nog steeds een epicentrum van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Alleen wordt die dan gecreëerd door vrijwel emissieloze industrie en scheepvaart.

Led in de haven

In 2022 branden er alleen nog ledlampen in de haven. Ledverlichting is zuiniger en veiliger. Dus zie je in de openbare ruimte in het havengebied steeds meer ledlicht.

Wegwijzer vergunningplicht mileubelastende activiteiten

Het Havenbedrijf van Rotterdam zet zich Samen met Deltalinqs, DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in om bedrijven in de haven te helpen bij de nieuwe vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet.

Rotterdammers over duurzaamheid

Op de nationale ‘Dag van de Duurzaamheid’ vertellen Rotterdammers wat zij doen aan duurzaamheid en wat ze vinden van een duurzame haven. Want: duurzaamheid is meer dan alleen milieu.

Corporate Social Responsibility

Ons Corporate Social Responsibility (CSR) statement laat zien waar we voor staan. Het geeft richting aan ons moreel kompas en bepaalt de maatschappelijke thema’s waar we ons op richten en waar we het verschil kunnen maken.

Corporate Social Responsibility

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page