Klimaat & Energie

Wij zetten ons in om klimaatverandering tegen te gaan. Dit vraagt om een energietransitie in de haven waarin we het bestaande vernieuwen en actief het nieuwe verwelkomen. Ook grotere energie efficiency en hergebruik van grondstoffen zijn hierbij van belang. Wij willen ervoor zorgen dat de haven dé plek is waar de energietransitie in Nederland vorm krijgt. Onze focus is gericht op de haven en ons eigen bedrijf en waar mogelijk spelen we ook een rol in het verduurzamen van ketens.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO2-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page