Japanse en Boheemse duizendknopen

De Duizendknoop is een ongelofelijk sterke plant die meerdere centimeters per dag groeit en zich dwars door asfalt, funderingen, kades en leidingen boort. Ook in de Rotterdamse haven geeft de plant forse problemen. Japanse en Boheemse duizendknopen brengen economische en ecologische schade met zich mee. Verdere verspreiding moet daarom worden tegengegaan en de planten moeten worden bestreden.

Bekijk hier de video over de Japanse duizendknoop in de Rotterdamse haven:

Waarom is bestrijding nodig?

Duizendknopen zijn diepwortelende vaste planten. Wanneer de plant zich gevestigd heeft, is het zeer lastig hem weer weg te krijgen. De plant verspreidt zich makkelijk. Het kleinste fragment van de plant kan een nieuwe doen groeien. Er moet bij de bestrijding daarom zorgvuldig met de planten worden omgegaan. Bestrijding is noodzakelijk, omdat de duizendknopen forse economische en ecologische schade aanrichten.

Economische schade
De wortelstokken van duizendknopen hebben een enorme groeikracht, waardoor de plant schade aan gebouwen, infrastructuur, kabels en leidingen, glooiingen of waterhuishouding brengt. De kosten van de schade kan flink oplopen. Ook kunnen de planten instabiliteit van het talud, het schuine vlak langs een weg, spoor, watergang of van een dijk, veroorzaken wanneer de planten ’s winters afsterven.

Ecologische schade
Duizendknopen overwoekeren veel andere soorten planten, waardoor de biodiversiteit afneemt en een monocultuur ontstaat. Beschermde soorten worden hierdoor bedreigd.

Hoe herken je de duizendknoop?

Duizendknopen zijn te herkennen aan om en om geplaatste bladeren en zigzagvormige takken. De stengels zijn dik, hol en rood gevlekt. Dode stengels blijven tot in het volgende jaar staan. In augustus tot en met oktober heeft de plant pluimen van kleine witte bloemen. De wortelstokken zijn dik, donkerbruin van buiten en geel tot oranje of rood van binnen.

Wat doet het Havenbedrijf?

Havenbedrijf Rotterdam wil de duizendknopen terugdringen door de planten te bestrijden door de plant af te graven, of af te dekken met folie, of te knippen en het maaisel af te voeren. Belangrijk hierbij is dat de afgraafgrond en het maaisel niet verspreid worden.
De duizendknoop is een invasieve soort. Handel daarom op de juiste manier om verspreiding te voorkomen!

Locaties

Inventarisatie duizendknopen Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam

Overzichtskaart met locaties Japanse Duizendknoop

Protocol duizendknoop

Niet doen:
* De planten weg maaien/halen.
* De grond rondom de plant verspreiden.

Bekijk hieronder het hele protocol

Voor meer informatie neem contact op met:

 

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page