Drones in de Rotterdamse haven

Drones worden steeds populairder. Het is leuk en ze kunnen steeds meer. Maar vliegen met een drone mag niet overal. Naast het maken van mooie (haven)beelden kunnen drones ook voor minder mooie doeleinden worden gebruikt. Ze kunnen ook ingezet worden voor het voorbereiden van criminele activiteiten, spionage door aflezen van (computer)schermen of brengen personen ongewenst in beeld.

Voor de veiligheid moet iedereen die wil vliegen met een drone zich aan de regels houden en vaak is een vergunning nodig. Drones kunnen particulier/recreatief of zakelijk/beroepsmatig worden gebruikt.

Particulier gebruik

Recreatief vliegen doe je bijvoorbeeld om foto’s te maken voor jezelf. Voor particulieren die met drones vliegen, gelden strenge regels. De drone moet bijvoorbeeld altijd voor de piloot zichtbaar zijn. Gebieden waar niet gevlogen mag worden zijn bijvoorbeeld:

  • In een grote straal rond een lucht- of helihaven
  • Boven aaneengesloten bebouwing en industrie
  • Boven mensenmenigten
  • een beschermd natuurgebied.

Vliegen met een drone boven havengebieden is nooit toegestaan, ook niet boven plezierhavens.

Waar je wel en niet met drones mag vliegen is vrij nauwkeurig terug te vinden op de dronekaart. De dronekaart laat de gebieden zien waar nooit (dus ook niet bij, bijvoorbeeld, open vlakten) gevlogen mag worden. Waar geen extra markering staat gelden dus de algemene verbodsregels.

Beroepsmatig

Met beroepsmatig of zakelijk gebruik van een drone wordt het gebruik met een economisch of bedrijfsmatig oogmerk bedoeld. Bedrijven of beroepspiloten mogen een drone alleen gebruiken als ze een vergunning of ontheffing hebben van de ILT. Daarin staat vermeld welke eisen worden gesteld aan de drone, aan de piloot die de drone bestuurt en aan het bedrijf dat de vluchten uitvoert.

Voor het beroepsmatig vliegen boven het havengebied is behalve een vergunning altijd een bijzondere ontheffing nodig. Vergunningen en ontheffingen worden verleend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Wat wel en niet mag met een drone is te vinden op de website van ILT.

Bevoegde bedrijven

ILT heeft een aantal bedrijven in Nederland de bevoegdheid gegeven om vluchten boven havengebieden uit te voeren. Deze bedrijven zijn volledig op de hoogte van de inzetmogelijkheden en zorgen voor alle meldverplichtingen.

Een overzicht van die bedrijven is te vinden via deze link.

Waar kun je een voorval met een drone melden?

Bij een voorval met een drone is het belangrijk dat te melden bij de politie. Die kan actie ondernemen bij een overtreding met of overlast van een drone.
Bel 0900-8844 en geef zo daarbij zoveel mogelijk informatie door over de locatie, de drone en de piloot.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page