Veilige haven

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Veiligheid is in onze haven topprioriteit. Natuurlijk voor de scheepvaart maar ook voor omwonenden, werknemers in de haven, bedrijven en (recreatieve) gebruikers van het havengebied. Veiligheid is een veelomvattend begrip. Het gaat ook om sociale veiligheid, waterveiligheid, arbeidsveiligheid en cybersecurity.

Het havenbedrijf Rotterdam zet zich met verschillende diensten en projecten in voor een zo'n veilig mogelijke haven voor iedereen.

Incidenttrainingen van de divisie Havenmeester bij het STC

De divisie Havenmeester is bij incidenten op het water vaak als eerste ter plaatse. Portvloggers Rob en Steven zijn aanwezig bij de trainingsdag van STC Training & Consultancy op de Heijplaat te Rotterdam.

Tijdens de halfjaarlijkse training worden op een zo realistisch mogelijke manier incidenten getraind en geoefend. Zo wordt er onder andere getraind met blusmiddelen: de divisie bestrijdt incidenten in bluspak, met warmte, rook en vuur en met hun eigen vaartuigen en middelen. Het doel van deze trainingen is in de haven incidenten zo veilig, snel en goed mogelijk te bestrijden om gevolgschade en hinder te beperken.

Divisie Havenmeester

De Divisie Havenmeester (DHMR) is verantwoordelijk voor de veilige, vlotte, schone en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart in de haven van Rotterdam. De Divisie Havenmeester is onderdeel van Havenbedrijf Rotterdam. De Divisie Havenmeester ziet dag en nacht toe op de veiligheid op het water met moderne patrouillevaartuigen en een hightech-verkeersbegeleidingssysteem. Als officiële hulpverleningsdienst heeft de Divisie Havenmeester de taak om, samen met de andere hulpverleningsinstanties, de continuïteit en de veiligheid van het scheepvaartverkeer en de omgeving te waarborgen.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft deze animatie ontwikkeld over hoe je in de regio Rijnmond wordt gealarmeerd en geïnformeerd bij incidenten en crises. In deze animatie wordt op een heldere en eenvoudige manier duidelijk gemaakt hoe, wanneer en via welke kanalen de veiligheidsregio haar inwoners informeert en alarmeert en wat je eigen rol hier in is. Meer informatie: www.rijnmondveilig.nl

Bekijk de film van de MIRG-oefening

Elk jaar vindt de MIRG-NL oefening plaats. MIRG staat voor Maritime Incident Response Group. Dit team kan op verzoek van het Kustwachtcentrum worden ingezet bij scheepsbranden op de Noordzee. Tijdens de oefendagen is er door de Kustwacht een informatieve film gemaakt over de inzet van het team.

De volgende partijen doen mee aan de oefendagen: VRR, Gezamenlijke Brandweer, Havenbedrijf Rotterdam, Kustwachtcentrum Den Helder, Korps Marine brandweer en de NHV (Noordzee Helikopters Vlaanderen).

Het MIRG-NL team wordt ingezet op verzoek van het Kustwachtcentrum, waar de noodoproep van de kapitein binnenkomt. Het Kustwachtcentrum neemt vervolgens contact op met de meldkamer in Rotterdam die het MIRG ter bestrijding van de scheepsbrand inschakelt. Het team wordt per helikoper naar het schip dat assistentie nodig heeft verplaatst.

Samen werken aan een veilige haven

Van de goede infrastructuur én de efficiënte goederenafhandeling in de Rotterdamse haven maken ook criminelen graag gebruik. De ondermijnende effecten van bijvoorbeeld drugscriminaliteit reiken tot ver voorbij Rotterdam, waarbij grote hoeveelheden crimineel geld en witwaspraktijken onze economie en samenleving dreigen aan te tasten.

Onder het motto Rotterdamse Haven, Veilige Haven gaan we nóg steviger aan de slag om criminelen te dwarsbomen. We leggen daarbij twee accenten: het beïnvloeden van integer gedrag in de haven en de fysieke en digitale beveiliging van de haventerreinen.

Op de website staan initiatieven die daarvoor genomen (én gepubliceerd) kunnen worden en hoe ook jij daarbij kunt helpen.

Veiligheid bij Port Development

Bij Port Development staan we aan de wieg van een veilig ontwerp en we zien toe op een veilige realisatie. We gaan voor veilig gebruik en beheer. Wij zijn de opdrachtgever, in elke fase van onze projecten zijn wij er voor verantwoordelijk dat iedereen veilige en gezond weer thuiskomt.

Drones in de Rotterdamse haven

Drones worden steeds populairder. Het is leuk en ze kunnen steeds meer. Maar vliegen met een drone mag niet overal. Voor de veiligheid moet iedereen die wil vliegen met een drone zich aan de regels houden en vaak is een vergunning nodig.

De Rotterdamse haven veilig en bereikbaar. Nu en in de toekomst!

Onze missie is vooral dat we werken aan een veilige en gezonde omgeving, ons inzetten voor een goed klimaat en werkgelegenheid creëren. In 2015 en 2016 heeft de pilot ‘Waterveiligheid Botlek’ plaatsgevondens onderzocht wat de mogelijke gevolgen in het Botlekgebied zijn bij overstromingen door klimaatverandering.

Veiligheid op het land

DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) zien in opdracht van gemeente en Provincie toe op de veiligheid op het land. Het Havenbedrijf Rotterdam neemt actief deel aan incidentbestrijding in en om de haven.

E-noses voor een veilige haven

De Rotterdamse haven heeft een unieke aaneenschakeling van e-noses: het we-nose netwerk. Het we-nose netwerk levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde, veilige en aantrekkelijke haven en omgeving.

Veiligheid vergroten door innovatie

In de haven van Rotterdam wordt continu gewerkt aan innovatie. Innovatie vergroot de veiligheid in de haven. Zo zorgen onder andere de ‘Boeien & Palen’ in het Rotterdamse havengebied voor een veilige boord-boord overslag.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page