Maasvlakte

Eind 2019 is het onderzoek in de Maasvlakte gestart. Doel van het onderzoek is net als bij de andere gebieden om ook hier bij gebruikers van het gebied bewustwording en het gevoel van eigen verantwoordelijkheid te vergroten. We brengen de overstromingskansen- en gevolgen in beeld, wegen risico’s af en inventariseren en selecteren maatregelen om te komen tot een veelbelovende adaptatiestrategie.

Veiligheid

De Rotterdamse haven heeft de ambitie om de meest veilige en efficiënte haven van de wereld te zijn en werkt hier voortdurend aan. Dit vereist goede samenwerking, waartoe de haven diverse activiteiten onderneemt.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page