De haven voor scholieren

Wat weten kinderen en jongeren uit regio Rijnmond van die Rotterdamse wereldhaven om de hoek? Vaak veel te weinig! Met speciaal havenlesmateriaal maken leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op een educatieve én leuke manier kennis met de haven.

Samen met partners laat Havenbedrijf Rotterdam kinderen op een speelse manier kennismaken met de haven. We proberen ze te interesseren met positieve prikkels en goede verhalen. Via lesmateriaal en projecten leren kinderen over de haven en de mogelijkheden die er zijn. Maar ook het voortgezet onderwijs is een goed moment om jongeren via lesmateriaal te attenderen op de mogelijkheden in de haven. Op de middelbare school kiezen jongeren namelijk een richting die bepalend kan zijn voor de rest van hun carrière. Bekijk hieronder de mogelijkheden voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Ontdek samen met de klas de geschiedenis van dijken en leer de kinderen rekenen met Maasvlakte 2.

Het Havenbedrijf biedt informatie voor werkstukken en lesmateriaal over Maasvlakte 2 en de Rotterdamse haven. Er is materiaal voor het basisonderwijs, vmbo, havo en vwo. Het materiaal is geschikt voor de vakken wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, biologie, wiskunde en natuurkunde. Naast de behandeling van lesmateriaal in de klas is het mogelijk om het informatiecentrum FutureLand op Maasvlakte 2 te bezoeken.

Lees meer

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page