De haven voor scholieren

Wat weten kinderen en jongeren uit regio Rijnmond van die Rotterdamse wereldhaven om de hoek? Vaak veel te weinig! Met speciaal havenlesmateriaal maken leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op een educatieve én leuke manier kennis met de haven.

Samen met partners laat Havenbedrijf Rotterdam kinderen op een speelse manier kennismaken met de haven. We proberen ze te interesseren met positieve prikkels en goede verhalen. De haven biedt goede loopbaanperspectieven voor jongeren met een grote diversiteit is aan beroepsmogelijkheden. Denk hierbij aan functies in de sectoren maritiem, logistiek & transport, industrie, techniek en energie en overige sectoren zoals ICT, veiligheid/milieu en zakelijke dienstverlening. Bovendien ontstaan er ook allerlei nieuwe functies die kansen bieden voor jongeren. Het gaat daarbij om onder meer transitievraagstukken waar de Rotterdamse haven mee te maken heeft op het gebied van energie, duurzaamheid, automatisering en robotisering.

Via lesmateriaal en havenprogramma’s maken leerlingen en studenten kennis met de verschillende havensectoren, beroepen en opleidingen. De Rotterdamse haven dient als context voor jongeren om hun talenten te ontdekken. Maar ook het voortgezet onderwijs is een goed moment om jongeren via lesmateriaal te attenderen op de mogelijkheden in de haven. Op de middelbare school kiezen jongeren namelijk een richting die bepalend kan zijn voor de rest van hun carrière.

Voor jongeren is een bedrijfsbezoek een uniek kans om een kijkje te nemen op de bedrijventerreinen en mee te maken wat er in de praktijk gebeurt. Op deze manier informeren we met elkaar jongeren over de betekenis en het belang van de Rotterdamse haven. Zo krijgen zij een realistisch beeld van onze haven en interesseren wij hen om later zelf in de haven te gaan werken. Bekijk hieronder de mogelijkheden voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Ontdek samen met de klas de geschiedenis van dijken en leer de kinderen rekenen met Maasvlakte 2.

Het Havenbedrijf biedt informatie voor werkstukken en lesmateriaal over Maasvlakte 2 en de Rotterdamse haven. Er is materiaal voor het basisonderwijs, vmbo, havo en vwo. Het materiaal is geschikt voor de vakken wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, biologie, wiskunde en natuurkunde. Naast de behandeling van lesmateriaal in de klas is het mogelijk om het informatiecentrum FutureLand op Maasvlakte 2 te bezoeken.

Lees meer

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page