Op zoek naar talent?

Bent u op zoek naar informatie over het ecosysteem van de arbeidsmarkt voor het Haven Industrieel Complex of op zoek naar nieuwe medewerkers? Op deze pagina willen wij u meenemen in de wijze waarop dit ecosysteem van de arbeidsmarkt functioneert, zodat u gemakkelijk de weg vindt bij het invullen van vacatures en het beantwoorden van andere arbeidsmarktvraagstukken.

Vanuit het Havenbedrijf werkt het team Sociale Innovatie samen met Deltalinqs, het STC, Gemeente Rotterdam en andere overheden en onderwijsinstellingen, om de vraag naar arbeidskrachten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het aanbod van werk. Langs de drie pijlers van het LeerwerkAkkoord (('van werk naar werk', 'van school naar werk' en ‘(weer) aan het werk') creëren we een circulaire arbeidsmarkt. Zo bundelen wij in Rotterdam onze krachten voor een sterke arbeidsmarkt. In een fysieke locatie, de Havenleerwerkplaats, aan Soerweg 31 te Rotterdam, komen werkgevers, werkzoekenden en opleiders samen om hieraan invulling te geven.

Bekijk de informatie over nieuwe medewerkers vinden en de facts & figures van de arbeidsmarkt in het Haven Industrieel Complex. Ook de bereikbaarheid van het HIC speelt een belangrijke rol bij het vinden van de juiste medewerkers. Wij bieden ook informatie aan over woon-werkverkeer in het havengebied en de ontwikkelingen daarin.

In het ecosysteem van de arbeidsmarkt is ook veel aandacht voor integriteit en diversiteit. Veel bedrijven werken met medewerkers uit het buitenland, waarvoor informatie voor expats relevant kan zijn.

LeerwerkAkkoord

In het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) onderschrijft het Havenbedrijf het LeerwerkAkkoord van Rotterdam. Heeft u vragen over de arbeidsmarkt en bereikbaarheid van de haven? Neem dan contact op met team Sociale Innovatie.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page