Header image

Gelijk speelveld en concurrentiepositie

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf Rotterdam acht een gelijk speelveld tussen de Europese havens noodzakelijk om eerlijk de concurrentie aan te gaan en zo de ondernemingsdoelstellingen te kunnen behalen.

De havens in de Hamburg-Le Havre range bedienen een deels gezamenlijk achterland, waardoor concurrentie tussen de verschillende Europese havens bestaat. Deze concurrentiestrijd wordt gevoerd op basis van efficiëntie, kosten en kwaliteit.

Prijs voor de gebruiker

Echter, nationale en Europese wet- en regelgeving, de wijze waarop infrastructuur gefinancierd wordt en de kosten voor inspecties en vestiging hebben direct en indirect invloed op de prijs die een gebruiker in de haven moet betalen. Daarbij bepalen ze hoe eenvoudig of ingewikkeld het is om goederen via een haven te importeren en te exporteren.

Europese richtlijnen

Deze aspecten verschillen per haven of land. Samen met de andere Nederlandse zeehavens zetten we ons in om het belang van een ‘level playing field’ onder de aandacht te brengen. Dit doen we onder andere door voor Europese richtlijnen te pleiten die definiëren welke financiële steun wordt gekwalificeerd als staatssteun en door te pleiten voor de gelijktijdige invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor havens.

Laatste nieuws

Venlo Terminal
Bereikbaarheid
26 / 8 / 2021

Meer vertrekkende treinen voor diensten op Mortara en nieuwe verbinding naar Venlo in Nederland

Rotterdam Bayern Express
Bereikbaarheid
4 / 3 / 2021

EGS breidt spoorverbinding Rotterdam-Beieren uit

Binnenvaartschip Hermina I
Bereikbaarheid
15 / 1 / 2021

Hoge betrouwbaarheid van de Limburg Express vraagt om uitbreiding

Waterstof
Energietransitie
21 / 12 / 2020

Studie in Duitsland naar import waterstof uit Australië

binnenvaartschip vaart langs WPC
20 / 11 / 2020

Havenbedrijf Rotterdam benadrukt belang duurzame binnenvaart op Europese ministeriële conferentie over binnenvaart

1/

European Affairs nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van havengerelateerde Europese dossiers? Abonneer dan nu op onze European Affairs nieuwsbrief.