Header image

Europe's Industrial Cluster

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Rotterdamse industriële en energiecomplex functioneert in 2030 als een geïntegreerd cluster met Antwerpen en is daarmee het grootste, meest moderne en meest duurzame petrochemie- en energiecomplex van Europa. Dit complex concurreert op wereldschaal door de grote clustervoordelen, geïntegreerde supply chains en energie-efficiëntie. De transitie naar duurzame energieopwekking en biobased chemicals is in volle gang.

Rotterdam is anno 2013 de elektriciteitshub van Noordwest-Europa en het grootste Europese petrochemische industriecomplex. Om deze positie te behouden, te zorgen dat de omvang van de productie toeneemt en om succesvol te kunnen concurreren met industrieclusters elders in de wereld moet gezorgd worden dat het complex er in 2030 op een aantal gebieden anders uitziet dan nu.