Taal (nl)

Binnenvaart

Veilig, efficiënt, compleet en schoon

Incentive regeling containerbinnenvaart

Op 8 september 2017 hebben het Havenbedrijf Rotterdam en de stakeholders die betrokken zijn bij het containerbinnenvaartvervoer tussen Rotterdam en het Europese achterland een constructief overleg gehad over oplossingsrichtingen voor de efficiëntere afhandeling van containerbinnenschepen voor de hele keten van en naar Rotterdam. Het Havenbedrijf heeft bovendien een fonds beschikbaar gesteld om marktinitiatieven te ondersteunen die op korte termijn een bijdrage kunnen leveren.

Melden Passagiersvaart

U wilt in geval van een incident of ongeval met uw passagiers/partyschip zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. Wij vragen u daarom om uw vertrek/aankomst in/uit Rotterdam te melden. Dit kan via marifoonkanaal 14, telefoonnummer 010-2521000 of via het webformulier.

Bruggen en sluizen

De gemeente Rotterdam biedt informatie over de bruggen en sluizen in Rotterdam.

Reparaties

In Rotterdam is het in het algemeen niet toegestaan om zelf grote reparaties aan uw schip uit te voeren, tenzij de Havenmeester daarvoor ontheffing heeft gegeven. Dit geldt niet voor reparaties die worden uitgevoerd op een werf. Ontheffing dient schriftelijk aangevraagd te worden bij het Haven Coördinatie Centrum via marifoonkanaal 14 of neem contact op met:

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?