Taal (nl)

Binnenvaart

Veilig, efficiënt, compleet en schoon

Herinrichting binnenvaartligplaatsen Maashaven

Werkzaamheden gestart.

In de Maashaven zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van de binnenvaartligplaatsen begonnen.
Die werkzaamheden bestaan uit:
- Verplaatsen van de bestaande pontons en uitvoeren van groot onderhoud
- Nieuwbouw van binnenvaartsteigers
- Aanleg van voorzieningen zoals als walstroom
- Ontmantelen van diverse oude constructies.

Op 23 mei is het kraanschip ‘Nooitgedacht’ begonnen met het afgraven van de bestaande sliblaag waarbij gelijk het afval en vuil wordt verwijderd. De Nooitgedacht is een Green Award Gold Level gecertificeerd schip dat vanwege de lage emissie bij uitstek geschikt om in stedelijk gebied te werken.

Zand uit de nieuwe Waterweg

Daarna wordt onder water een eerste nieuwe bodemlaag in de Maashaven aangebracht. Daarvoor wordt zand gebruikt dat vrijkomt bij de verdieping van de Nieuwe Waterweg. De verdieping van de Nieuwe Waterweg is een samenwerkingsproject van het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat. Vanuit dit project, dat op 1 september 2018 klaar is, wordt 200.000 m3 zand aan de Maashaven geleverd.

Getijdenpark

Dit is de eerste fase voor de Maashaven met als toekomstbeeld een getijdenpark in het water met natuurvriendelijke oevers en waar onder invloed van eb en vloed meer plaats is voor natuur en waterdieren. Met de, in overleg met de binnenvaart overeengekomen herschikking van de ligplaatsen, creëert het Havenbedrijf Rotterdam zo een duurzame hub voor de binnenvaartschepen.

Werkzaamheden pontons

Op dit moment worden er werkzaamheden uitgevoerd om de pontons te ontkoppelen. Hiervoor moet onder andere de elektrische bedrading worden verwijderd. Daarna worden de pontons naar de Merwehaven verhaald. Daar worden zij voorbereid voor transport naar de werf voor onderhoud en aanpassingen.

De nieuwe ligplaatsindeling wordt gefaseerd gerealiseerd en is naar verwachting eind 2019 voltooid.

Risicoanalyse boord-boord overslag

Enige tijd geleden heeft het Havenbedrijf Rotterdam samen met stakeholders een risico analyse uitgevoerd voor binnentankschepen. Daaruit bleek dat vooral boord-boord verlading met zeeschepen als een risico wordt gezien. Het hoogteverschil tussen zeeschepen en binnenschepen kent meerdere risicovolle momenten zoals aanmeren, toegang tot het schip, aan- en afkoppelen van laadslangen.
Een groep deskundige heeft deze risico’s, onder leiding van Platform Zero Incidents (PZI) en het Havenbedrijf onderzocht verbetermaatregelen geformuleerd. Deze zijn te vinden in de RISK analyse STS 2017, de belangrijkste risico’s en verbetermaatregelen hebben we in een folder samengevat.

Een onderdeel van deze best practice is de pre-arrival controlelijst. De pre-arrival controlelijst is een hulpmiddel in de voorbereiding van een boord-boord overslag tussen zee- en binnenvaartschip. Deze lijst is samengesteld op basis van de risicoanalyse en de ervaring van de deskundige. Een goede voorbereiding, de juiste materialen, de informatie over het product, aansluitmaten, enz. kunnen ongewenste situaties voorkomen.

De risicoanalyse boord-boord overslag is terug ter vinden op de website van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Platform Zero Incidents. Indien u fouten of onvolkomheden aantreft kunt u deze per mail doorgeven aan HCC@portofrotterdam.com of info@platformzeroincidents.nl

Melden Passagiersvaart

U wilt in geval van een incident of ongeval met uw passagiers/partyschip zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. Wij vragen u daarom om uw vertrek/aankomst in/uit Rotterdam te melden. Dit kan via marifoonkanaal 14, telefoonnummer 010-2521000 of via het webformulier.

Bruggen en sluizen

De gemeente Rotterdam biedt informatie over de bruggen en sluizen in Rotterdam.

Reparaties

In Rotterdam is het in het algemeen niet toegestaan om zelf grote reparaties aan uw schip uit te voeren, tenzij de Havenmeester daarvoor ontheffing heeft gegeven. Dit geldt niet voor reparaties die worden uitgevoerd op een werf. Ontheffing dient schriftelijk aangevraagd te worden bij het Haven Coördinatie Centrum via marifoonkanaal 14 of neem contact op met:

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?