Faciliteiten

Voor de binnenvaart biedt de haven van Rotterdam diverse faciliteiten. Lees meer over de autosteigers, drinkwatertappunten, parkeervoorzieningen, wifi voor de binnenvaart en walstroomvoorzieningen in de haven van Rotterdam.

Autosteigers

Wilt u een auto aan boord zetten of van boord halen? In de haven van Rotterdam kan dat op een van de onderstaande locaties:

 • Schaardijk, oeverfrontnummer 115
 • Buitenhaven (Vlaardingen), oeverfrontnummer 657
 • Maashaven, oeverfrontnummer 1305 en oeverfrontnummer 1371
 • Waalhaven, oeverfrontnummer 2243
 • 3e Petroleumhaven, oeverfrontnummer 4032
 • Botlek, oeverfrontnummer 4210
 • Calandkanaal, oeverfrontnummer 5711
 • Pionierkade, oeverfrontnummer 6100
 • Hartelhaven, oeverfrontnummer 7104
 • Pr. Margriethaven, oeverfrontnummer 8362
 • Albatroskade, oeverfrontnummer 2604

De locaties aan de Schaardijk, Waalhaven en Pionierkade zijn beschikbaar voor schepen die één blauwe kegel voeren. De locaties in de Hartelhaven, 3e Petroleumhaven en Calandkanaal zijn beschikbaar voor schepen die twee blauwe kegels voeren.

Walstroomvoorzieningen in de haven van Rotterdam

Voor reductie van emissie en geluidsoverlast geldt in de haven van Rotterdam een generatorverbod voor binnenvaartschepen bij openbare ligplaatsen. In de haven zijn walstroomvoorzieningen beschikbaar voor de binnenvaart. Het gebruik van walstroom past in het beleid van stad en haven om economische ontwikkeling en leefbaarheid in de omgeving hand in hand te laten gaan. Gebruik van walstroom door de binnenvaart zorgt voor schonere lucht. In de directe omgeving is minder uitstoot van stikstofoxide en fijnstof. Ook gaat de uitstoot van CO2 omlaag. Bovendien heeft de omgeving geen last meer van het geluid van draaiende generatoren. Heeft u op openbare ligplaatsen elektriciteit nodig? Dan kunt u gebruik te maken van de walstroomkasten.

Drinkwater

Voorzieningen voor drinkwaterinname vindt u in de Parksluizen, Pionierkade en aan de Schaardijk. Voor het afnemen van water op de Pionierkade en aan de Schaardijk sluit Het Havenbedrijf Rotterdam aan bij het landelijke platform van Park-line Aqua voor het verzorgen van walstroom.

De schippers die geregistreerd zijn bij Park-line Aqua kunnen gebruik maken van de faciliteiten door op dezelfde manier als bij het afnemen van walstroom gebruik te maken van de app, IVR, sms en/of website. Als men zich nog niet geregistreerd heeft bij Park-line Aqua moet men dat eerst doen via onderstaande link.

Kosten

Binnenvaartschepen die het Havenbedrijf Rotterdam havengeld betalen hoeven over de eerste 6 m3 per dag geen vergoeding te betalen. Indien de schipper meer dan 6 m3 wil afnemen is dat ook mogelijk door de transactie door te laten lopen. De kosten hiervoor bedragen € 1,37 per m3. Verrekening vindt maandelijks achteraf op basis van het daadwerkelijke verbruik boven de 6 m3.

Waterboten

Voor de levering op andere ligplaatsen kunt u contact opnemen met de waterboot van Evides.

Parkeren in betaald parkeergebied

De binnenvaartschipper die gedurende korte of langere tijd afmeert op een ligplaats aan de wal, zal deze locatie vaak ook via de weg willen bereiken. In het gebied waar betaald parkeren is ingevoerd is er de mogelijkheid om, net als voor de bewoners aan de wal, een specifieke parkeervergunning aan te schaffen.
Deze vergunning is geldig op alle locaties waar ligplaatsen voor de binnenvaart zijn én waar in de aangrenzende straten betaald parkeren is ingevoerd.

Het gebied waar betaald parkeren geldt is verdeeld in parkeersectoren.
De parkeersector voor de binnenvaart is sector 97.
Sector 97 bestaat uit de volgende straten met parkeerplaatsen:

• Aelbrechtskade
• Coolhaven
• G.J. de Jonghweg
• Hillelaan (tussen Posthumalaan en Brede Hilledijk)
• Maashavenkade
• Maashaven
• Maashaven N.z.
• Maashaven Oostzijde
• Mullerkade
• Parkhaven
• Parkkade
• Sint-Jobskade
• Stieltjesstraat (alleen parkeerplaatsen langs kade)
• Walhallalaan

Met een parkeervergunning voor de binnenvaart kan in deze straten van de sector worden geparkeerd.

Wifi in haven voor binnenvaart

Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten (BND) en Havenbedrijf Rotterdam starten een pilot met wifi voor de binnenvaart in de Maashaven en Geulhaven. Met de pilot toetsen de partijen het gebruik van Wifi door de binnenvaart. Gebruikers kunnen zich direct abonneren via de site van binnenvaartnet.

Contact

Bent u niet tevreden over de service of heeft u andere vragen, neem contact op:

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page