Herinrichting binnenvaartligplaatsen Maashaven

In de Maashaven zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van de binnenvaartligplaatsen begonnen.

Die werkzaamheden bestaan uit:

  • Verplaatsen van de bestaande pontons en uitvoeren van groot onderhoud
  • Nieuwbouw van binnenvaartsteigers
  • Aanleg van voorzieningen zoals als walstroom
  • Ontmantelen van diverse oude constructies.

Start werkzaamheden

Op 23 mei is het kraanschip ‘Nooitgedacht’ begonnen met het afgraven van de bestaande sliblaag waarbij gelijk het afval en vuil wordt verwijderd. De Nooitgedacht is een Green Award Gold Level gecertificeerd schip dat vanwege de lage emissie bij uitstek geschikt om in stedelijk gebied te werken.

Zand uit de nieuwe Waterweg

Daarna wordt onder water een eerste nieuwe bodemlaag in de Maashaven aangebracht. Daarvoor wordt zand gebruikt dat vrijkomt bij de verdieping van de Nieuwe Waterweg. De verdieping van de Nieuwe Waterweg is een samenwerkingsproject van het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat. Vanuit dit project, dat op 1 september 2018 klaar is, wordt 200.000 m3 zand aan de Maashaven geleverd.

Getijdenpark

Dit is de eerste fase voor de Maashaven met als toekomstbeeld een getijdenpark in het water met natuurvriendelijke oevers en waar onder invloed van eb en vloed meer plaats is voor natuur en waterdieren. Met de, in overleg met de binnenvaart overeengekomen herschikking van de ligplaatsen, creëert het Havenbedrijf Rotterdam zo een duurzame hub voor de binnenvaartschepen.

Werkzaamheden pontons

Op dit moment worden er werkzaamheden uitgevoerd om de pontons te ontkoppelen. Hiervoor moet onder andere de elektrische bedrading worden verwijderd. Daarna worden de pontons naar de Merwehaven verhaald. Daar worden zij voorbereid voor transport naar de werf voor onderhoud en aanpassingen.

De nieuwe ligplaatsindeling wordt gefaseerd gerealiseerd en is naar verwachting eind 2019 voltooid.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page