Scheepsafval binnenvaart

Voor de afgifte van scheepsafval van de binnenvaart (bedrijfsmatig afval of huisvuil) zijn in de haven van Rotterdam goede faciliteiten aanwezig. Wanneer een binnenvaartschip de haven van Rotterdam aandoet, kan het schip scheepsafval afgeven bij de havenontvangstvoorzieningen in de haven. De havenontvangstvoorzieningen staan onder contract bij de SAB (Stichting Scheepsafvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB).

Categorieën voor afvalstoffen

Een binnenvaartschip kan verschillende afvalstoffen afgeven in de haven van Rotterdam en in de havens van de Drechtsteden. Voor verzameling, afgifte en inname van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval, afval van lading en overig bedrijfsafval zijn door Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en Nederland uniforme regels vastgelegd in het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI). In Nederland is deze wetgeving opgenomen in het Scheepsafvalstoffen Besluit Rijn- en binnenvaart. In het besluit worden drie afvalsoorten onderscheiden:

A. Olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen;
B. Afval van de lading;
C. Overige scheepsafvalstoffen.

A. Olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen

Onder deze categorie vallen afvalstoffen uit de machinekamer zoals bilgewater, afgewerkte olie, filters, gebruikte poetslappen en afgewerkt vet. Dit afval moet (tegen ontvangstbewijs) worden afgegeven aan een inzamelaar die een overeenkomst heeft met de Stichting Maritieme Dienstverlening

B. Afval van lading

Ladingafval ontstaat bij de overslag en het vervoer van droge en vloeibare lading. De ontvanger of afzender van de lading is verantwoordelijk voor de kosten van het schoonmaken van de scheepsruimen en gangboorden na lossing. De overslaginrichting geeft aan waar het afval of waswater afgegeven kan worden. De schipper dient de wijze van schoonmaken en de hoeveelheid afgegeven afval aan te kunnen tonen wanneer een toezichthouder van de Havenmeester hier om vraagt.

C. Overige scheepsafvalstoffen

Onder overige scheepsafvalstoffen vallen de volgende afvalsoorten: huisvuil, huishoudelijk afvalwater, slops uit ruimen en tanks en alle niet-oliehoudende afvalsoorten, waaronder klein gevaarlijk afval zoals batterijen. Bij openbare ligplaatsen in het havengebied staan afvalcontainers voor huishoudelijk afval. Het huishoudelijk afval kan hier gratis worden afgegeven. Als de container vol is, kunt u mailen naar klachtenbuitenruimte@portofrotterdam.com. De container wordt dan zo spoedig mogelijk geleegd. Heeft u (huishoudelijk) grofvuil en/of klein gevaarlijk afval, dan kunt u dit afgeven bij een inzamelaar die een overeenkomst heeft met de SAB.

Inspectie

Om goede afgifte van scheepsafvalstoffen te bevorderen, controleren medewerkers van de Havenmeester regelmatig aan boord van schepen op de naleving van de milieuvoorschriften en het Scheepsafvalstoffenbesluit. Bij morsing volgt een bekeuring. Een verontreiniging wordt op kosten van de veroorzaker geruimd.

Ontgassen

In de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant geldt per 1 januari 2015 een ontgasverbod voor benzeen (UN 1114). Schepen die deze stof willen ontgassen moeten dat bij een havenontvangstinstallatie doen die beschikt over een dampverwerkingsinstallatie. Voor meer informatie over welke stoffen wel of niet mogen worden ontgast op daarvoor toegelaten plaatsen in Rotterdam, kunt u de Havenbeheersverordening, hoofdstuk 10 raadplegen. Ook kunt u het Haven Coördinatie Centrum benaderen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de afgifte van scheepsafval voor de binnenvaart?
Neem dan contact op met het Haven Coördinatie Centrum:

Marifoonkanaal 14
SAB. +31 (0)10 798 98 98, info@sabni.nl
Lees meer over scheepsafval voor de zeevaart.

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?