Binnenhavengeld

Maakt u met uw binnenvaartschip gebruik van de faciliteiten en diensten van het binnenhavengebied in de regio Rotterdam? Dan betaalt u daar binnenhavengeld voor.

U bent verplicht elektronisch opgave te doen van uw verblijf

Het binnenhavengebied bestaat uit:
Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen, Schiedam en de steigers en kades van de Vopak Terminal Vlaardingen

U kunt de opgave van uw verblijf in het havengebied alleen via onze webportal doen.

  • Maakt u nog geen gebruik van de webportal? Meld u dan aan via Portbase
  • Heeft u vragen over de portal? Raadpleeg dan onze handleiding

Tarieven

Open Tarieven om te bekijken

De tarieven voor binnenhavengeld in Rotterdam staan vermeld in de Algemene voorwaarden inclusief haventarieven (zie paragraaf 2 van bijlage 1).

Voor vrachtschepen, passagiersschepen, sleepboten en overige vaartuigen gelden de volgende tarieven:

Periode

Vrachtschepen

Passagiersschepen en sleepboten

Overige vaartuigen

(b)

(a)

(a)

7 dagen

0,094

0,094

0,094

14 dagen

0,171

0,171

0,171

1 maand

-

-

0,254

1 kalenderkwartaal

0,947

0,947

0,633

1 kalenderjaar

3,253

3,253

2,251

(a) Tarief per m2 oppervlakte
(b) Tarief per laadvermogen
Indien u in eenzelfde periode gebruikmaakt van meerdere haven in het binnenhavengebied van Rotterdam, dan hoeft u maar één keer een opgave te doen.
Indien u kiest om uw opgave binnenhavengeld te doen via een eenmalige machtiging of automatische incasso, krijgt u een administratieve korting van 2%.

Duurzame schepen worden beloond

Green Award is een certificaat dat door de onafhankelijke Green Award Foundation wordt uitgereikt aan schepen en rederijen die extra hebben geïnvesteerd in schip en bemanning en zodoende de milieuprestaties, veiligheid en kwaliteit hebben verbeterd. Het Havenbedrijf Rotterdam beloont schepen die in het bezit zijn van een Green Award certificaat met kortingen op het havengeld.
Kijk op de website van Green Award om te zien hoe u in aanmerking kunt komen voor een Green Award certificaat

Milieudifferentiatie2018

Open Milieudifferentiatie2018 om te bekijken

No.

Omschrijving scheepstypen

Opslag/korting

1

Schepen met voortstuwingsmotoren die niet voldoen aan emissie-eisen CCR2*

+10%

2

Schepen met voortstuwingsmotoren die wel voldoen aan emissie-eisen CCR2*

n.v.t.

3

Schepen met voortstuwingsmotoren die voldoen aan emissie-eisen CCR2* en beschikken over een geldig Green Award certificaat met een score van minder dan 400 punten voor de voortstuwingsmotoren.

-15%

4

Schepen met voortstuwingsmotoren die minimaal 60% schoner zijn dan de emissie-eisen CCR2* en/of schepen met een Green Award certificaat van na 17 juni 2014 met een score van 400 punten of meer voor de voortstuwingsmotoren.

-30%

5

Schepen zonder motoren/duwbakken.

n.v.t.

Schepen worden door het Havenbedrijf Rotterdam standaard ingedeeld in categorie 1. Indien een schip daartoe niet behoort, dient u een andere indeling aan te vragen met behulp van het formulier 'Milieucategorie'

Meer informatie

Opgave indienen

U dient de opgave van uw verblijf in het havengebied binnen 18 dagen na aanvang van uw verblijf in te dienen.
Het binnenhavengebied bestaat uit:
Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen, Schiedam en de steigers en kades van de Vopak Terminal Vlaardingen

Indien u in eenzelfde periode gebruikmaakt van bijvoorbeeld de haven van Rotterdam en (één van) bovenstaande havens, dan hoeft u maar één keer een opgave te doen.
Indien u ervoor kiest om uw opgave binnenhavengeld via de web-opgave te verrichten, in combinatie met een eenmalige machtiging of automatische incasso, krijgt u een administratieve korting van 2%.

Vrijstelling Binnenhavengeld i.v.m. herstelwerkzaamheden

Maakt u voor herstelwerkzaamheden aan een werf, gebruik van de haven dan kunt u vrijstelling krijgen voor het binnenhavengeld.

Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Herstelwerkzaamheden moeten noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitvoering van een vaartuig;
  • Herstelwerkzaamheden mogen niet langer duren dan nodig;
  • De eigenaar/schipper van het vaartuig moet binnen 24 uur na aankomst bij de werf een schriftelijke aanvraag voor vrijstelling van het binnenhavengeld indienen bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. met een daarbij behorende reparatieverklaring van de werf.

U kunt deze vrijstelling aanvragen door het volledig ingevulde formulier
Aanvraag vrijstelling binnenhavengeld i.v.m. reparatie deel I” te versturen naar: havengelden@portofrotterdam.com(link stuurt een e-mail)(link stuurt een e-mail).

Het melden van de beëindiging van de herstelwerkzaamheden
Ook het beëindigen van herstelwerkzaamheden moet u binnen 24 uur via een reparatieverklaring van de werf aan Havenbedrijf Rotterdam N.V. doorgeven.
Gebruik hiervoor het formulier “Reparatieverklaring binnenhavengeld deel II”.

Stuur vervolgens het volledig ingevulde formulier naar: havengelden@portofrotterdam.com(link stuurt een e-mail)(link stuurt een e-mail).

Let op!
U kunt voor de duur van maximaal twee maanden per kalenderjaar vrijstelling i.v.m. herstelwerkzaamheden aanvragen. Indien deze termijn wordt overschreden, dient u opgave te verrichten.

Facturatie binnenhavengeld

U kunt voor de betaling van uw factuur kiezen voor automatische incasso of een eenmalige machtiging. Na opgave ontvangt u een factuur die u binnen 30 dagen moet betalen. Bent u het niet eens met de factuur? Dan kunt u binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar indienen. Als uit controle blijkt dat u niet of niet correct opgave heeft gedaan van uw bezoek aan de haven, wordt het binnenhavengeld berekend volgens het tarief dat tot het hoogst te betalen bedrag leidt. Daarnaast bent u over dit bedrag een toeslag verschuldigd van 25 procent (met een minimum van 25,00 euro).

Wijzigingen schip / bedrijfsgegevens

Heeft u een nieuw schip of uw schip verkocht? Bent u verhuisd of zijn de bedrijfsgegevens gewijzigd, geeft u dit dan altijd direct door aan het Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Stuur de wijzigingen per e-mail naar havengelden@portofrotterdam.com

Contact

Het aanvraagformulier, web-opgave, reparatie en/of formulier milieucategorie kunt u sturen naar:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
World Port Center, afdeling Havengelden
Postbus 6622
3002AP Rotterdam
of per e-mail

Heeft u een vraag of opmerking over het binnenhavengeld in de haven van Rotterdam of bent u het niet eens met een factuur?

Havengelden
+31 (0)10 252 1523

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?