Binnenhavengeld

Maakt u met uw binnenvaartschip gebruik van de faciliteiten en diensten van het binnenhavengebied in de regio Rotterdam? Dan betaalt u daar binnenhavengeld voor.

U bent verplicht elektronisch opgave te doen van uw verblijf

Het binnenhavengebied bestaat uit:
Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen, Schiedam en de steigers en kades van de Vopak Terminal Vlaardingen

U kunt de opgave van uw verblijf in het havengebied alleen via onze webportal doen.

 • Maakt u nog geen gebruik van de webportal? Meld u dan aan via Portbase
 • Heeft u vragen over de portal? Raadpleeg dan onze handleiding

Tarieven

Open Tarieven om te bekijken

De tarieven voor binnenhavengeld in Rotterdam staan vermeld in de Algemene voorwaarden inclusief haventarieven (zie paragraaf 2 van bijlage 1).

Voor vrachtschepen, passagiersschepen, sleepboten en overige vaartuigen gelden de volgende tarieven:

PeriodeVrachtschepenPassagiersschepen en sleepbotenOverige vaartuigen
(b)(a)(a)
7 dagen0,0960,0960,096
14 dagen0,1760,1760,176
1 maand--0,262
1 kalenderkwartaal0,9760,9760,653
1 kalenderjaar3,3523,3522,319

(a) Tarief per m2 oppervlakte
(b) Tarief per laadvermogen
Indien u in eenzelfde periode gebruikmaakt van meerdere haven in het binnenhavengebied van Rotterdam, dan hoeft u maar één keer een opgave te doen.
Indien u kiest om uw opgave binnenhavengeld te doen via een eenmalige machtiging of automatische incasso, krijgt u een administratieve korting van 2%.

Duurzame schepen worden beloond

Green Award is een certificaat dat door de onafhankelijke Green Award Foundation wordt uitgereikt aan schepen en rederijen die extra hebben geïnvesteerd in schip en bemanning en zodoende de milieuprestaties, veiligheid en kwaliteit hebben verbeterd. Het Havenbedrijf Rotterdam beloont schepen die in het bezit zijn van een Green Award certificaat met kortingen op het havengeld.
Kijk op de website van Green Award om te zien hoe u in aanmerking kunt komen voor een Green Award certificaat.

Milieudifferentiatie

Open Milieudifferentiatie om te bekijken

No.Omschrijving scheepstypenOpslag/korting
1Schepen met voortstuwingsmotoren die niet voldoen aan emissie-eisen CCR2*+10%
2Schepen met voortstuwingsmotoren die wel voldoen aan emissie-eisen CCR2*n.v.t.
3Schepen met voortstuwingsmotoren die voldoen aan emissie-eisen CCR2* en beschikken over een geldig Green Award certificaat met een score van minder dan 400 punten voor de voortstuwingsmotoren.-15%
4Schepen met voortstuwingsmotoren die minimaal 60% schoner zijn dan de emissie-eisen CCR2* en/of schepen met een Green Award certificaat van na 17 juni 2014 met een score van 400 punten of meer voor de voortstuwingsmotoren.-30%
5Schepen zonder motoren/duwbakken.n.v.t.
6Schepen die houder zijn van het Platina Label en in het bezit van een certificaat van Green Award.-100%

Schepen worden door het Havenbedrijf Rotterdam standaard ingedeeld in categorie 1.
Indien een schip daartoe niet behoort, dient u een andere indeling aan te vragen met behulp van het
formulier 'Milieucategorie'. Bij het formulier ‘Milieucategorie’ dient u de typegoedkeuringsdocumenten
van de fabrikant betreffende de uitlaatgasemissie en/of een testrapport van de NOxen
PM-uitstoot bij te voegen. Afhankelijk van de toepasselijke categorie is enkel het basistarief
verschuldigd, dan wel wordt daarop een opslag of een korting toegepast.

Meer informatie

Opgave indienen

U dient de opgave van uw verblijf in het havengebied binnen 18 dagen na aanvang van uw verblijf in te dienen.
Het binnenhavengebied bestaat uit:
Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen, Schiedam en de steigers en kades van de Vopak Terminal Vlaardingen

Indien u in eenzelfde periode gebruikmaakt van bijvoorbeeld de haven van Rotterdam en (één van) bovenstaande havens, dan hoeft u maar één keer een opgave te doen.
Indien u ervoor kiest om uw opgave binnenhavengeld via de web-opgave te verrichten, in combinatie met een eenmalige machtiging of automatische incasso, krijgt u een administratieve korting van 2%. Klik hier voor het formulier om Havenbedrijf Rotterdam N.V. te machtigen voor automatische incasso van uw rekeningnummer.

Vrijstelling Binnenhavengeld i.v.m. herstelwerkzaamheden

Maakt u voor herstelwerkzaamheden aan een werf, gebruik van de haven dan kunt u vrijstelling krijgen voor het binnenhavengeld.

Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Herstelwerkzaamheden moeten noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitvoering van een vaartuig;
 • Herstelwerkzaamheden mogen niet langer duren dan nodig;
 • De eigenaar/schipper van het vaartuig moet binnen 24 uur na aankomst bij de werf een schriftelijke aanvraag voor vrijstelling van het binnenhavengeld indienen bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. met een daarbij behorende reparatieverklaring van de werf.

U kunt deze vrijstelling aanvragen door het volledig ingevulde formulier
Aanvraag vrijstelling binnenhavengeld i.v.m. reparatie deel I” te versturen naar: havengelden@portofrotterdam.com(link stuurt een e-mail)(link stuurt een e-mail).

Het melden van de beëindiging van de herstelwerkzaamheden
Ook het beëindigen van herstelwerkzaamheden moet u binnen 24 uur via een reparatieverklaring van de werf aan Havenbedrijf Rotterdam N.V. doorgeven.
Gebruik hiervoor het formulier “Reparatieverklaring binnenhavengeld deel II”.

Stuur vervolgens het volledig ingevulde formulier naar: havengelden@portofrotterdam.com(link stuurt een e-mail)(link stuurt een e-mail).

Let op!
U kunt voor de duur van maximaal twee maanden per kalenderjaar vrijstelling i.v.m. herstelwerkzaamheden aanvragen. Indien deze termijn wordt overschreden, dient u opgave te verrichten.

Facturatie binnenhavengeld

U kunt voor de betaling van uw factuur kiezen voor automatische incasso of een eenmalige machtiging. Na opgave ontvangt u een factuur die u binnen 30 dagen moet betalen. Bent u het niet eens met de factuur? Dan kunt u binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar indienen. Als uit controle blijkt dat u niet of niet correct opgave heeft gedaan van uw bezoek aan de haven, wordt het binnenhavengeld berekend volgens het tarief dat tot het hoogst te betalen bedrag leidt. Daarnaast bent u over dit bedrag een toeslag verschuldigd van 25 procent (met een minimum van 25,00 euro).

Wijzigingen schip / bedrijfsgegevens

Heeft u een nieuw schip of uw schip verkocht? Bent u verhuisd of zijn de bedrijfsgegevens gewijzigd, geeft u dit dan altijd direct door aan het Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Stuur de wijzigingen per e-mail naar havengelden@portofrotterdam.com

Veel gestelde vragen Binnenhavengeld

Wat is het Rotterdams havengebied?

Onder het Rotterdams havengebied vallen de havens van de gemeente Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht en de steigers van Vopak Terminal Vlaardingen.

Wanneer moet ik opgave voor het binnenhavengeld doen?

De beroepsvaart binnenvaart is verplicht om opgave te verrichten als het Rotterdams havengebied wordt aangedaan. Onder beroepsvaart vallen vrachtschepen, commerciële passagiersschepen zoals riviercruisevaart en overige binnenschepen zoals drijvende kranen, werkschepen en pontons.

U dient binnen 18 kalenderdagen na aanvang van het gebruik van het Rotterdams havengebied opgave te verrichten via onze webportal.

U hoeft geen opgave te verrichten als u reeds opgave voor bijvoorbeeld 7 dagen heeft verricht en binnen de opgegeven periode het Rotterdams havengebied opnieuw aandoet en weer vertrokken bent voor het einde van de opgegeven periode.

Moet ik dubbel opgave verrichten als ik zowel Rotterdam als Dordrecht (of één van de andere gemeenten) binnen één abonnementsperiode aandoe?

Nee, een opgave voor het binnenhavengeld is voor de opgegeven termijn geldig voor alle onder het Rotterdams havengebied vallende gemeenten.

Hoe moet ik opgave verrichten?

Opgave verrichten voor het binnenhavengeld doet u digitaal via onze webportal. Heeft u nog geen account voor onze webportal, dan kunt u dit eenvoudig aanvragen door op Loginnaam aanvragen te klikken. Nadat u uw gegevens heeft ingevuld en verzonden, verwerken wij uw aanvraag en ontvangt u een mail met daarin een link om een wachtwoord in te stellen. Vervolgens kunt u de opgave verrichten.

Selecteer uw schip via de scheepsnaam of het ENI-nummer en controleer de scheepsgegevens. Kies daarna de abonnementsvorm die van toepassing is (7 dagen, 14 dagen, maand, kwartaal of jaar) en voer de ingangsdatum in. U kunt binnen één opgave voor meerdere schepen opgave verrichten. Vervolgens kunt u de betaalwijze kiezen. Indien u voor automatische incasso kiest, ontvangt u een administratiekorting van 2% op uw factuurbedrag. Nadat u akkoord bent gegaan met onze algemene voorwaarden, kunt u de opgave verzenden.

Komt u er zelf niet uit, dan helpen onze medewerkers u graag. Stel uw vraag via havengelden@portofrotterdam.com of bel +31 10 252 15 23.

Wanneer krijg ik 2% administratiekorting op mijn factuur Binnenhavengeld?

U krijgt een administratiekorting van 2% op uw factuur Binnenhavengeld als u in de webportal Binnenhavengeld kiest voor Eenmalige machtiging of – in geval van een jaarabonnement – Incasso in zes termijnen.
Kunt u deze optie niet kiezen in de webportal, download dan hierSEPA mandaat binnenhavengeld het SEPAformulier en stuur dit ingevuld en ondertekend naar binnenhavengeld@portofrotterdam.com.

Kan ik als tussenpersoon namens meerdere klanten/bedrijven/schepen opgave doen?

Ja, op één account kunt u voor meerdere klanten, bedrijven en/of schepen opgave doen.

Moet u nog een account voor uzelf aanvragen?: Kies dan op www.binnenhavengeld.portbase.com voor Loginnaam aanvragen en geef op het formulier aan voor wie u nog meer opgave wenst te verrichten.

Heeft u reeds een bestaand account enkel voor uzelf, stuur dan een mail naar havengelden@portofrotterdam.com en geef aan voor wie u opgave wilt kunnen verrichten in de webportal.
Stuur alle bedrijfsgegevens mee en vermeld ook naar wie de betreffende facturen verzonden dienen te worden.

Wat als mijn wachtwoord voor de webportal niet meer werkt of als ik mijn wachtwoord ben vergeten?

Mogelijk is uw wachtwoord ouder dan 140 dagen en is daarmee komen te vervallen. Klik dan (zonder uw loginnaam in te tikken) op ‘Wachtwoord vergeten’. Vervolgens vult u uw loginnaam (is uw e-mailadres) en verzend deze. U ontvangt een mail terug met daarin een link om een nieuw wachtwoord in te stellen. Dit wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als de (vijf) voorgaande wachtwoorden.

Uit welke verblijftermijnen kan ik kiezen?

U kunt kiezen uit:

 • 7 dagen
 • 14 dagen
 • Maand (Schepen die vallen onder Overige vaartuigen zoals pontons, drijvende werktuigen etc.)
 • Kwartaal
 • Jaar
Wat zijn de voordelen van een jaarabonnement?
 • Doet u met uw schip het Rotterdams havengebied regelmatig aan dan kan het voordelig zijn om hiervoor een jaarabonnement af te sluiten. Ten opzichte van het 7 dagen tarief heeft u 17 weken voordeel met een jaarabonnement
 • Enkel bij een jaarabonnement kunt u ervoor kiezen om het factuurbedrag in zes termijnen te laten incasseren. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om het bedrag in één keer te laten incasseren. In beide gevallen krijgt u ook een administratiekorting van 2% op het factuurbedrag.
Kan een jaarabonnement ingaan op een andere datum dan 1 januari?

Nee, een jaarabonnement is altijd een kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december

Kan ik zelf een opgave wijzigen, verwijderen nadat de opgave is verzonden?

Nee, dit is (nog) niet mogelijk. Wilt u iets wijzigen of verwijderen? Neem dan contact op één van onze medewerkers van Havengelden, tel. +31 10 252 15 23. Zij helpen u graag om een opgave aan te passen.

Als ik binnen kom met mijn schip om 21:01 op 25/04/2018 en ik heb een veertiendagen abonnement, tot welke datum geldt dit abonnement dan?

Het tijdstip van binnenkomst geldt niet. De eerste dag geldt altijd als hele dag. In bovenstaand voorbeeld is het 14 dagen briefje geldig van 25-04-2018 00:00 uur t/m 09-05-2018 12:00 uur. Maakt u na 12:00 uur nog gebruik van ons havengebied dan dient u vanaf 09-05-2018 weer opgave te verrichten.

Kan ik een 7 dagen briefje laten omzetten naar 14 dagen?

U heeft tot 18 kalenderdagen na aanvang van het gebruik van ons Rotterdams havengebied de tijd om de opgave te verrichten en het is enkel mogelijk het briefje naar 14 dagen om te zetten indien er nog geen factuur voor het 7 dagen briefje is uitgegaan.

Wat als ik in de webportal niet meer voor een datum in het verleden kan kiezen?

Stuur direct een e-mail naar havengelden@portofrotterdam.com. Vermeldt de scheepsnaam en het ENI-nummer waarvoor u nog opgave wilt verrichten en de factuurnaam. Uw opgave zal dan alsnog in onze administratie worden opgenomen.

Wat als de scheepsgegevens in de webportal niet juist zijn?

Kloppen de scheepsgegevens in onze webportal niet? Stuur dan de meetbrief van uw schip naar havengelden@portofrotterdam.com en onze medewerkers zullen zo spoedig mogelijk de scheepsgegevens aanpassen zoals in de meetbrief is weergegeven. Zodra de wijziging is verwerkt, ontvangt u hiervan een bevestiging.

Wat als mijn schip niet in de webportal voorkomt?

Komt uw schip nog niet voor in de webportal? Stuur dan de meetbrief van het betreffende schip naar havengelden@portofrotterdam.com en vermeldt dat u opgave wilt verrichten. Onze medewerkers zullen zo spoedig mogelijk het schip aan uw account koppelen en u een bevestiging hiervan toesturen.

Wat als ik mijn schip verkocht heb?

Stuur een bericht voorzien van alle relevante documenten naar havengelden@portofrotterdam.com en onze medewerkers zullen dit zo spoedig mogelijk in de schepentabel verwerken.

Wat als ik een nieuw schip gekocht heb?

Stuur dan de meetbrief van het betreffende schip naar havengelden@portofrotterdam.com en vermeldt aan welke bedrijfsnaam deze gekoppeld dient te worden. Onze medewerkers zullen zo spoedig mogelijk het schip aan uw account koppelen en u een bevestiging hiervan toesturen.

Moet ik binnenhavengeld opgeven voor mijn schip als ik uitsluitend voor reparatie kom?

Nee, u hoeft dan geen opgave binnenhavengeld te verrichten, mits de reparatie bij een erkende scheepsreparatie-inrichting plaatsvindt. Verzeker u er zelf wel van dat de werf waar u de reparatiewerkzaamheden laat verrichten, Havenbedrijf Rotterdam N.V./Havengelden op de hoogte stelt van de aanvangsdatum van reparatie en na afloop van de hele reparatieperiode.

Geldt er in het hele gebied een boodschappenregeling?

Nee, er geldt enkel een boodschappenregeling van 3 uur aan de Hooikade en aan de Papendrechtsestraat te Dordrecht en aan de Zomerlustkade te Zwijndrecht.

Hoe vaak kan ik vrijstelling i.v.m. reparatiewerkzaamheden krijgen?

Per jaar worden maximaal 60 kalenderdagen vrijgesteld van binnenhavengeld voor reparatiewerkzaamheden.

Wanneer ontvang ik mijn factuur?

Iedere maandagochtend worden alle opgaven die in de week ervoor zijn ontvangen, gefactureerd en verzonden.

Wat als ik het niet eens ben met een factuur of toeslag?

U kunt binnen drie maanden na de factuurdatum schriftelijk bezwaar maken bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Dit kan door middel van een mailbericht naar havengelden@portofrotterdam.com Stuur daarbij alle documenten mee waaruit blijkt dat de factuur of toeslag onterecht is. Als Havenbedijf Rotterdam N.V. vaststelt dat u te veel of te weinig heeft betaald of onterecht een toeslag heeft gekregen, dan wordt het bedrag verrekend via een factuur of creditfactuur.

Wanneer kom ik in aanmerking voor restitutie van het binnenhavengeld dat ik heb betaald?

Als u een jaarabonnement heeft en uw schip tussentijds verkoopt, kunt u via havengelden@portofrotterdam.com restitutie aanvragen voor de resterende periode. Stuur met uw aanvraag om restitutie de documenten mee die de verkoop bevestigen. Restitutie zal plaatsvinden op resterende hele maanden.

Wat als ik een herinnering heb ontvangen maar de betreffende factuur niet kan terugvinden in mijn administratie?

Vraag via havengelden@portofrotterdam.com een kopie factuur aan. Wij sturen u deze dan zo spoedig mogelijk via de mail retour.

Wat is een signaleringsfactuur?

Als u een signaleringsfactuur ontvangt, wil dat zeggen dat wij van u geen opgave voor het gebruik van het Rotterdams havengebied hebben ontvangen.

Waarom krijg ik een toeslag van 25% op mijn factuur in rekening gebracht?

Dagelijks controleren wij welke schepen ons havengebied aandoen. Als uw schip is aangetroffen en wij hier geen opgave van hebben ontvangen, wordt er een toeslag van 25% (met een minimum van € 25,=) in rekening gebracht.

Waar kan ik de actuele tarieven vinden?

U kunt hier de actuele tarieven vinden.

Waar kan ik de actuele algemene voorwaarden vinden?

U kunt hier de actuele algemene voorwaarden vinden.

Wanneer komt mijn schip in aanmerking voor een Green Award-korting?

Schepen met een Green Award-certificaat (voor extra schone en veilige schepen) krijgen in ons havengebied korting op het binnenhavengeld. De hoogte van de korting is afhankelijk van het type certificaat van het schip. De korting geldt voor iedere verblijfsperiode. Bij de Stichting Green Award vindt u meer informatie over hoe uw schip in aanmerking kan komen voor een certificaat.
Zie: www.greenaward.org.

Wat als mijn schip een Green-Award certificaat heeft?

U hoeft dit niet aan ons te melden. Wij ontvangen via de Stichting Green Award wekelijks een overzicht van alle Green Award gecertificeerde schepen en delen deze schepen in de milieucategorie in die daarbij van toepassing is.

Waarom moet ik voor mijn schip een opslag van 10% betalen op de factuur binnenhavengeld?
 • Schepen worden standaard ingedeeld in milieucategorie 1 wat inhoudt dat u een opslag van 10% in rekening krijgt gebracht. Deze opslag wordt door Havenbedrijf Rotterdam N.V. afgedragen aan het EICB (Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart).
 • Indien uw schip niet tot deze categorie behoort en (reeds) in het bezit is van voorstuwingmotoren die voldoen aan de emissie van CCR2 eisen, klik dan hier. Vergeet niet een kopie van de inbouwverklaring en het (CCR2 certificaat) bij te voegen.
Wat als er in mijn schip een nieuwe voorstuwingsmotor is geplaatst?

U kunt hier klikken en het formulier ingevuld en ondertekend met de daarbij behorende gevraagde stukken (inbouwverklaring en CCR2 certificaat) retour zenden aan havengelden@portofrotterdam.com.

Moet ik voor drinkwater betalen in het Rotterdams havengebied?

Met uitzondering van zeeschepen, schepen bestemd voor personenvervoer, sleepboten, pontons, drijvende werktuigen, overige vaartuigen en pleziervaartuigen (oppervlakteschepen uitgezonderd duwboten), kunt u per 24 uur gratis 6 m3 innemen. Neemt u meer drinkwater in, dan ontvangt u hiervoor een aparte rekening van Evides. Voor Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht geldt ook een uitzondering. Indien u hier drinkwater inneemt, geldt hier geen gratis afname tot 6 m3.

Wat als ik geen antwoord op mijn vraag kan vinden. Waar kan ik dan terecht?

Onze medewerkers staan u graag te woord via tel.nr. +31 (10) 252 15 23 of stel uw vraag via de mail: havengelden@portofrotterdam.com.

Contact

Het aanvraagformulier, web-opgave, reparatie en/of formulier milieucategorie kunt u sturen naar:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
World Port Center, afdeling Havengelden
Postbus 6622
3002AP Rotterdam
of per e-mail

Heeft u een vraag of opmerking over het binnenhavengeld in de haven van Rotterdam of bent u het niet eens met een factuur?

Binnenhavengelden
+31 (0)6 50 079379

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page