Vaarsnelheid voor de binnenvaart

Wanneer u de haven van Rotterdam aandoet, dient u op twee vaartrajecten rekening te houden met een maximale vaarsnelheid. Voor de binnenvaart geldt op deze trajecten een dynamische maximale snelheid van 13 kilometer per uur.

Door de aanleg van Maasvlakte 2 en de daardoor toenemende goederenstromen hebben het Rijk, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam afspraken gemaakt die zorgen dat de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied niet verslechtert. De snelheidsbeperking in Rotterdam is één van de maatregelen. Deze maatregel is getroffen in goed overleg met de binnenvaartbranche.

Trajecten in de haven

De snelheidsbeperking geldt alleen voor binnenschepen bestemd voor goederenvervoer en is van kracht op de volgende trajecten:

  • De Nieuwe Maas ter hoogte van Noordereiland. Lengte: 4 km (km-raai 998 tot km-raai 1002).
  • Het Hartelkanaal tussen kruising Hartelkanaal/Oude Maas en Harmsenbrug, over een lengte van circa 10 km.

Snelheid ten opzichte van het water

Op beide trajecten geldt een maximale vaarsnelheid van 13 kilometer per uur ten opzichte van het water. De actuele stroomsnelheid wordt omgerekend naar een toegestane vaarsnelheid ten opzichte van de grond in oostelijke en westelijke richting (op- en afvaart). Ter indicatie staat de voorspelde vaarsnelheid weergegeven in de tabel [link of i-frame]. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De maatregel vervalt bij een windkracht van 6 of hoger op de schaal van Beaufort (of 10,8 m/s) ,gemeten bij het meetpunt Geulhaven. Voor de actuele stroomsnelheid en windkracht raadpleeg onze pagina actuele waterstanden, stroomsnelheden, wind en zicht. Een positieve stroomsnelheid staat voor een vloedstroom en een negatieve stroomsnelheid staat voor een ebstroom. De bovenstaande informatie is ook op te vragen via de VHF sectorkanalen.

Klik hier voor de actuele vaarsnelheden.

Duur snelheidsbeperking

De uiterste einddatum van de snelheidsbeperking is 1 januari 2025. De maatregel is tijdelijk omdat de luchtkwaliteit op termijn verbetert door het gebruik van schonere technieken. Het is de bedoeling dat normen voor luchtkwaliteit uiteindelijk nergens meer worden overschreden waardoor aanvullende maatregelen niet meer nodig zijn. Bij een wijziging of beëindiging van de maatregel wordt u geïnformeerd via de media.

Het besluit is vastgelegd in verkeersbesluiten Nr. 2014/24077 (Nieuwe Maas) en Nr. 2014/24078 (Hartelkanaal). Deze besluiten zijn in de Staatscourant gepubliceerd.

Contact

Meer weten? Neem contact op met het Haven Coördinatie Centrum.

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page