Formulieren en checklists

Bij een bezoek aan de haven van Rotterdam dienen binnenvaartschepen onder bepaalde omstandigheden nautische formulieren in te vullen. Heeft u bijvoorbeeld bijzondere lading of wilt u herstelwerkzaamheden aan uw binnenvaartschip uitvoeren in de haven van Rotterdam? Dan zijn daarvoor formulieren beschikbaar. De formulieren zijn online beschikbaar in PDF-formaat. Ingevulde formulieren kunt u mailen naar het Havencoördinatiecentrum. Daarnaast vindt u op deze pagina veiligheidschecklists voor bijvoorbeeld de overslag van gevaarlijke stoffen en voor LNG. Met Adobe Reader kunt u de formulieren bekijken en afdrukken.

Digitale formulieren

Voor zeevaart kunnen agenten digitaal aanvragen indienen voor ‘Werkzaamheden’, ‘Afmeren buiten petroleumhaven’ en ‘Transport’. Om de formulieren te gebruiken dient u in te loggen via My Port.

Kies een onderwerp

Binnenhavengeld

U bent verplicht elektronisch opgave te doen van uw verblijf

Het binnenhavengebied bestaat uit:
Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen, Schiedam en de steigers en kades van de Vopak Terminal Vlaardingen

U kunt de opgave van uw verblijf in het havengebied alleen via onze webportal doen.

U dient de opgave van uw verblijf in het havengebied binnen 18 dagen na aanvang van uw verblijf in te dienen.

Indien u in eenzelfde periode gebruikmaakt van bijvoorbeeld de haven van Rotterdam en (één van) bovenstaande havens, dan hoeft u maar één keer een opgave te doen.
Indien u ervoor kiest om uw opgave binnenhavengeld via de web-opgave te verrichten, in combinatie met een eenmalige machtiging of automatische incasso, krijgt u een administratieve korting van 2%.

Binnenvaarttanker

De checklists voor de binnenvaart zijn opgenomen in de ISGINTT (International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals) en dienen als best-practice. De checklist voor zeevaart binnenvaart binnenvaartanker is opgenomen in de Havenbeheersverordening Rotterdam.

Boord-boord overslag

Het hoogteverschil tussen zeeschepen en binnenschepen kent meerdere risicovolle momenten zoals aanmeren, toegang tot het schip, aan- en afkoppelen van laadslangen.
Een groep deskundige heeft deze risico’s, onder leiding van Platform Zero Incidents (PZI) en het Havenbedrijf onderzocht verbetermaatregelen geformuleerd. Deze zijn te vinden in de RISK analyse STS 2017

Een onderdeel van deze best practice is de pre-arrival controlelijst. De pre-arrival controlelijst is een hulpmiddel in de voorbereiding van een boord-boord overslag tussen zee- en binnenvaartschip. Deze lijst is samengesteld op basis van de risicoanalyse en de ervaring van de deskundige.

Indien u fouten of onvolkomheden aantreft in de risicoanalyse of de controlelijst dan kunt u deze per mail doorgeven aan het Havencoördinatiecentrum of Platform Zero Incidents

Downloads:

Party-Passagiersvaart

Bij vertrek/aankomst Rotterdam melden aan Haven Coördinatie Centrum (HCC): Marifoon VHF kanaal 14 telefoon 010-252 1000 of via onderstaand formulier.

(Herstel)Werkzaamheden

Aanvraag gebruik geel licht bij werkzaamheden (BPR)

Maakt u voor herstelwerkzaamheden aan een werf, gebruik van de haven dan kunt u vrijstelling krijgen voor het binnenhavengeld.
Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Herstelwerkzaamheden moeten noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitvoering van een vaartuig;
  • Herstelwerkzaamheden mogen niet langer duren dan nodig;
  • De eigenaar/schipper van het vaartuig moet binnen 24 uur na aankomst bij de werf een schriftelijke aanvraag voor vrijstelling van het binnenhavengeld indienen bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. met een daarbij behorende reparatieverklaring van de werf.

U kunt deze vrijstelling aanvragen door het volledig ingevulde formulier
“Aanvraag vrijstelling binnenhavengeld i.v.m. reparatie deel I” te versturen naar: Havengelden

Het melden van de beëindiging van de herstelwerkzaamheden
Ook het beëindigen van herstelwerkzaamheden moet u binnen 24 uur via een reparatieverklaring van de werf aan Havenbedrijf Rotterdam N.V. doorgeven.
Gebruik hiervoor het formulier “Reparatieverklaring binnenhavengeld deel II”.
Stuur vervolgens het volledig ingevulde formulier naar: Havengelden

Let op!
U kunt voor de duur van maximaal twee maanden per kalenderjaar vrijstelling i.v.m. herstelwerkzaamheden aanvragen. Indien deze termijn wordt overschreden, dient u opgave te verrichten.

Contact

Heeft u een verzoek, vraag of melding, dan kunt u contact opnemen met het Haven Coördinatie Centrum.

Marifonie (VHF)
Het Haven Coördinatie Centrum heeft de beschikking over 3 VHF kanalen:
VHF 11 voor verkeerszaken, aanroepnaam Haven Coördinatie Centrum;
VHF 14 voor operationele zaken, aanroepnaam Haven Coördinatie Centrum;
VHF 19 voor scheepvaartberichten. uitwijk kanaal, aanroepnaam Haven Coördinatie Centrum.

Telefonisch
Kies onderstaand telefoonnummer.
Hierna volgt een keuzemenu met:
1. Voor bestelling schip en voor tij-afspraken, kies 1
2. Voor overige meldingen en voor vragen, kies 2

Of per E-mail via onderstaande link

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page