Inspecties

De Havenmeester van Rotterdam houdt toezicht in de havens van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht. De Havenmeester controleert of schepen voldoen aan (inter)nationale veiligheids-, beveiligings- en milieuvoorschriften.

Overige inspecties

In de haven van Rotterdam werken meerdere toezichthouders samen aan het toezicht op het vervoer over water. De toezichthouders nemen deel in het samenwerkingsverband Programma Vernieuwing Toezicht.

Havenmeester Rotterdam

Is verantwoordelijk voor een vlotte, veilige, schone en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart en houdt toezicht op operationele (milieu)veiligheid, risicovolle activiteiten en de naleving van relevante transportwetgeving.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over inspecties in de haven van Rotterdam? Neem contact op met het Haven Coördinatie Centrum (HCC).
Marifoonkanaal 14

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page