Aanmelden van evenementen in het havengebied

De Rotterdamse haven wil een gastvrije haven zijn. Sportevenementen en festiviteiten zoals het nieuwjaarsvuurwerk en de intocht van Sinterklaas zijn daarom mogelijk. Veiligheid is daarbij een randvoorwaarde. Evenementen kunnen van invloed zijn op het scheepvaartverkeer. In de haven geldt daarom een evenementenbeleid voor evenementen in het Rotterdamse havengebied. Wilt u een evenement organiseren? Dan dient u een aanvraag te doen bij de Havenmeester.

Aanvragen van een evenement

Voor de aanvraag van een evenement dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. Per evenement wordt door de Havenmeester een beoordeling gemaakt. Van organisatoren van evenementen wordt verwacht dat zij zich bewust zijn van verantwoordelijkheid en op integere wijze samenwerken met de vergunningverlener. Indien een evenement deel uitmaakt van een grootschalig stedelijk evenement, verloopt de aanvraag via de gemeente Rotterdam.

Heeft u vragen of opmerkingen over het aanvragen van een evenement?

Neem dan contact op met het Haven Coördinatie Centrum.

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page