Taal (nl)

Havengelden

Bekijk de tarieven en mogelijkheden

Bezoekt u met een zeeschip of binnenvaartschip de haven van Rotterdam? Dan dient u havengeld te betalen. Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor het heffen en innen van zeehavengeld, binnenhavengeld en de afvalstoffenheffing. Het Havenbedrijf gebruikt de inkomsten uit havengelden voor de bekostiging van de aanleg en het onderhoud van de havenfaciliteiten. Zo kunnen we u als haven van Rotterdam blijvend een hoog kwaliteitsniveau bieden.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?