Taal (nl)

Binnenhavengeld

Maakt u met uw binnenvaartschip gebruik van de faciliteiten en diensten van het binnenhavengebied in de regio Rotterdam? Dan betaalt u daar binnenhavengeld voor.

Tarieven

U dient binnenhavengeld te betalen aan Havenbedrijf Rotterdam wanneer u gebruikmaakt van de faciliteiten en diensten in de binnenhavengebieden van de volgende gemeenten en locaties:

  • Gemeente Rotterdam
  • Gemeente Dordrecht
  • Gemeente Zwijndrecht
  • Gemeente Papendrecht
  • Gemeente Vlaardingen
  • Gemeente Schiedam
  • Steigers en kades van de Vopak Terminal Vlaardingen

De tarieven voor binnenhavengeld in Rotterdam staan vermeld in de Algemene Voorwaarden van het Havenbedrijf.

Let op: u bent verplicht elektronisch opgave te doen van uw verblijf

U kunt de opgave van uw verblijf in het havengebied alleen nog via onze webportal doen. Maakt u nog geen gebruik van de web-opgave? Meld u dan aan via Portbase en klik op Loginnaam aanvragen. Wilt u het opgaveformulier downloaden of telefonisch aanvragen? Neem dan contact op met onze afdeling Havengeld via 010 – 252 15 23.

U dient de opgave van uw verblijf in het havengebied binnen 18 dagen na aanvang van uw verblijf in te dienen. U doet uw web-opgave van het binnenhavengeld via Havenbedrijf Rotterdam voor 7 dagen, 14 dagen, een maand, een kalenderkwartaal of een kalenderjaar. Dit is afhankelijk van het scheepstype. Indien u in eenzelfde periode gebruikmaakt van bijvoorbeeld de haven van Rotterdam en (één van) bovenstaande havens, dan hoeft u maar één keer een opgave te doen. Dit geldt voor alle havens in het binnenhavengebied zoals weergegeven in bijlage 4 van de algemene voorwaarden. Indien u ervoor kiest om uw opgave binnenhavengeld via de web-opgave te verrichten, in combinatie met een eenmalige machtiging of automatische incasso, krijgt u een administratieve korting van 2%.

Opgave van verblijf indienen

Facturatie binnenhavengeld

U kunt voor de betaling van uw factuur kiezen voor automatische incasso of een eenmalige machtiging. Op elk gewenst moment kan de keuze voor digitale of papieren facturatie worden doorgegeven. Na opgave ontvangt u een factuur die u binnen 30 dagen moet betalen. Bent u het niet eens met de factuur? Dan kunt u binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar indienen. Als uit controle blijkt dat u niet of niet correct opgave heeft gedaan van uw bezoek aan de haven, wordt het binnenhavengeld berekend volgens het tarief dat tot het hoogst te betalen bedrag leidt. Daarnaast bent u over dit bedrag een toeslag verschuldigd van 25 procent (met een minimum van 25,00 euro).

Wijzigingen schip / bedrijfsgegevens

Heeft u een nieuw schip of uw schip verkocht? Bent u verhuisd of zijn de bedrijfsgegevens gewijzigd, geeft u dit dan altijd direct door aan het Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Stuur de wijzigingen per e-mail naar havengelden@portofrotterdam.com

Vrijstelling Binnenhavengeld i.v.m. herstelwerkzaamheden

Als u gebruik maakt van havens, wateren en havenwerken in de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en/of de steigers of kades van Vopak Terminal Vlaardingen, bent u verplicht binnenhavengeld te betalen.

Maakt u echter in één van bovengenoemde gemeenten voor herstelwerkzaamheden aan een werf, gebruik van de haven dan kunt u vrijstelling krijgen voor het binnenhavengeld.

Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Herstelwerkzaamheden moeten noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitvoering van een vaartuig;
  • Herstelwerkzaamheden mogen niet langer duren dan nodig;
  • De eigenaar/schipper van het vaartuig moet binnen 24 uur na aankomst bij de werf een schriftelijke aanvraag voor vrijstelling van het binnenhavengeld indienen bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. met een daarbij behorende reparatieverklaring van de werf.

U kunt deze vrijstelling aanvragen door het volledig ingevulde formulier
Aanvraag vrijstelling (Deel 1)” te versturen naar: havengelden@portofrotterdam.com.

Het melden van de beëindiging van de herstelwerkzaamheden
Ook het beëindigen van herstelwerkzaamheden moet u binnen 24 uur via een reparatieverklaring van de werf aan Havenbedrijf Rotterdam N.V. doorgeven.
Gebruik hiervoor het formulier “Reparatieverklaring (Deel 2)”.

Stuur vervolgens het volledig ingevulde formulier naar: havengelden@portofrotterdam.com.

Let op!
U kunt voor de duur van maximaal twee maanden per kalenderjaar vrijstelling i.v.m. herstelwerkzaamheden aanvragen. Indien deze termijn wordt overschreden, dient u opgave te verrichten.

Indien u niet tijdig melding maakt van de herstelwerkzaamheden, loopt u het risico een factuur met toeslag te ontvangen.

Duurzame schepen worden beloond

Schepen worden door het Havenbedrijf Rotterdam standaard ingedeeld in categorie 1. Indien een schip daartoe niet behoort, dient u een andere indeling aan te vragen met behulp van het formulier 'Milieucategorie'. Bij het formulier 'Milieucategorie'dient u de typegoedkeuringsdocumenten van de fabrikant betreffende de uitlaatgasemissie en/of een testrapport van de NOx- en PM-uitstoot bij te voegen en tevens de inbouwverklaring van de motor(en). Afhankelijk van de toepasselijke categorie is enkel het basistarief verschuldigd, dan wel wordt daarop een opslag of een korting toegepast.

Open om te bekijken

No.

Omschrijving scheepstypen

Opslag/korting

1

Schepen met voortstuwingsmotoren die niet voldoen aan emissie-eisen CCR2*

+10%

2

Schepen met voortstuwingsmotoren die wel voldoen aan emissie-eisen CCR2*

n.v.t.

3

Schepen met voortstuwingsmotoren die voldoen aan emissie-eisen CCR2* en beschikken over een geldig Green Award certificaat met een score van minder dan 400 punten voor de voortstuwingsmotoren.

-15%

4

Schepen met voortstuwingsmotoren die minimaal 60% schoner zijn dan de emissie-eisen CCR2* en/of schepen met een Green Award certificaat van na 17 juni 2014 met een score van 400 punten of meer voor de voortstuwingsmotoren.

-30%

5

Schepen zonder motoren/duwbakken.

n.v.t.

Het aanvraagformulier, web-opgave, reparatie en/of formulier milieucategorie kunt u sturen naar:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
World Port Center, afdeling Havengelden
Postbus 6622
3002AP Rotterdam
havengelden@portofrotterdam.com

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over het binnenhavengeld in de haven van Rotterdam of bent u het niet eens met een factuur?

Havengelden
+31 (0)10 252 1523

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?