Port Health Authority

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de gezondheidszorg in de haven van Rotterdam. Hier vindt u informatie over alles wat met gezondheidszaken te maken heeft. Sinds de oprichting van de Port Health Authority Rotterdam in 2009 is het Haven Coördinatie Centrum het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en overige partijen die werkzaam zijn in de haven van Rotterdam.

Neem voor spoedeisende hulp contact op met het Haven Coördinatie Centrum of bel 112

Voor spoedeisende hulp, in geval van een incident of ongeval aan boord kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Haven Coördinatie Centrum T: 010 252 1000, marifoonkanaal 14. Of bel 112. Naast Brandweer, Politie en de Geneeskundige dienst (GHOR) vormt de Havenmeester één van de hulpverleningsdiensten binnen de gemeentelijke organisatie voor de bestrijding van incidenten. Het Haven Coördinatie Centrum heeft een directe verbinding met meldkamers van andere kerndiensten.

Corona-virus - update 24 januari 2020

De kans dat het Corona-virus zich voordoet in de haven van Rotterdam wordt, zeker ook vanwege de incubatietijd (tijd tussen de besmetting van een patiënt en de eerste ziekteverschijnselen) door de GGD Rotterdam als: “uiterst klein” ingeschat.

Kijk voor de laatste informatie en veel gestelde vragen op de site van de GGD Rotterdam Rijnmond.

De Port Health Authority Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen de volgende partijen:

Bestrijden infectieziekten

Een belangrijk onderdeel van de Port Health Authority is de bestrijding van infectieziekten. Door de toename van internationaal verkeer kunnen infectieziekten zich makkelijker verspreiden. Wereldwijd wordt daarom meer aandacht besteed aan infectieziekten. De SARS epidemie in 2003 was de directe aanleiding voor de WHO om de International Health Regulations (Internationale Gezondheidsregeling) te vernieuwen. Met de ondertekening van de IGR in 2005 benadrukten de lidstaten van de WHO zich in te zullen zetten voor deze internationale afspraken op het gebied van infectieziektebestrijding. In Nederland is de IGR sinds 1 december 2008 opgenomen in de Wet Publieke Gezondheid. Voor de haven van Rotterdam betekent dit dat de haven moet voorzien in een plan voor noodsituaties, een quarantaineruimte en een crisisdienst in geval van uitbraken van infectieziekten.

Kijk voor meer informatie over infectieziekten op de site van de GGD.

Procedure voor het melden van infectieziekten

Is er een persoon bij u aan boord met (vermoedelijk) een infectieziekte? Bent u werkzaam in de haven van Rotterdam en heeft u het vermoeden of heeft u gesignaleerd dat een patiënt met een besmettelijke ziekte aan boord is van een schip? Dan dient dit gemeld te worden bij de Port Health Authority. De Port Health Authority Rotterdam moet snel reageren op infectieziekten om een mogelijke verspreiding te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat u een infectieziekte op tijd meldt.

Ship Sanitation Certificate

Heeft u een aanvraag voor inspectie en afgifte van een Ship Sanitation Certificate? Dien uw aanvraag zo spoedig mogelijk in. De GGD Rotterdam-Rijnmond is verantwoordelijk voor de uitgifte van Ship Sanitation Certificates. Het Ship Sanitation Certificate voor Moerdijk moet aangevraagd worden bij GGD Zuid.

Ship Sanitation Certificate voor Rotterdam

Medische voorzieningen

Heeft u medische hulp nodig voor een opvarende van een schip? Rotterdam heeft medische voorzieningen speciaal gericht op de scheepvaart.

Contact

Meer weten over de Port Health Authority? Neem contact op met:

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000 (available 24/7)

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page