Port Health Authority

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de gezondheidszorg in de haven van Rotterdam. Hier vindt u informatie over alles wat met gezondheidszaken te maken heeft. Sinds de oprichting van de Port Health Authority Rotterdam in 2009 is het Haven Coördinatie Centrum het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en overige partijen die werkzaam zijn in de haven van Rotterdam.

Neem voor spoedeisende hulp contact op met het Haven Coördinatie Centrum of bel 112

Voor spoedeisende hulp, in geval van een incident of ongeval aan boord kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Haven Coördinatie Centrum T: 010 252 1000, marifoonkanaal 14. Of bel 112. Naast Brandweer, Politie en de Geneeskundige dienst (GHOR) vormt de Havenmeester één van de hulpverleningsdiensten binnen de gemeentelijke organisatie voor de bestrijding van incidenten. Het Haven Coördinatie Centrum heeft een directe verbinding met meldkamers van andere kerndiensten.

De Port Health Authority Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen de volgende partijen:

Bestrijden infectieziekten

Een belangrijk onderdeel van de Port Health Authority is de bestrijding van infectieziekten. Door de toename van internationaal verkeer kunnen infectieziekten zich makkelijker verspreiden. Wereldwijd wordt daarom meer aandacht besteed aan infectieziekten. De SARS epidemie in 2003 was de directe aanleiding voor de WHO om de International Health Regulations (Internationale Gezondheidsregeling) te vernieuwen. Met de ondertekening van de IGR in 2005 benadrukten de lidstaten van de WHO zich in te zullen zetten voor deze internationale afspraken op het gebied van infectieziektebestrijding. In Nederland is de IGR sinds 1 december 2008 opgenomen in de Wet Publieke Gezondheid. Voor de haven van Rotterdam betekent dit dat de haven moet voorzien in een plan voor noodsituaties, een quarantaineruimte en een crisisdienst in geval van uitbraken van infectieziekten.

Voor coronavirus- en preventie aan boord van zeeschepen, klik hier

Kijk voor meer informatie over infectieziekten op de site van de GGD.

Coronavirus

Update 23 april 2021

Melden ziektegevallen aan boord in de haven

Mochten zich gedurende het verblijf in de haven toch ziektegevallen voordoen aan boord dan is het verplicht om deze te melden. Dit geldt ook bij verhalende en vertrekkende schepen. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met het Haven Coördinatie Centrum +31(0)10-2521000.

Port Health Authority Rotterdam (PHAR)

Aanscherping beleid melden gezondheidssituatie, 21-4-2021
Zoals eerder gecommuniceerd zien we een toename van besmettingen aan boord van binnenkomende schepen maar recentelijk ook bij binnenliggende schepen. Bekijk het aangescherpte beleid.

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de bestrijding van infectieziekten in de haven van Rotterdam. Het Haven Coördinatie Centrum is het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en overige partijen die werkzaam zijn in de haven van Rotterdam. Partijen die in de PHAR betrokken zijn, zijn onder andere: GGD Rotterdam-Rijnmond, Port Health Centre, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMC), Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Kustwacht, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Zeehavenpolitie, Radio Medische Dienst, Havenbedrijf Rotterdam en de (Rijks)Havenmeester. Met betrekking tot COVID-19 (Corona) hebben de Divisie Havenmeester en de GGD Rotterdam-Rijnmond een coördinerende rol en stemmen dagelijks af.

Aanscherping procedure Maritime Declaration of Health (MDoH)

Met ingang van 13 maart dienen ALLE zeeschepen de Maritime Declaration of Health (MDoH) tijdig in te sturen. Deze dient per e-mail gestuurd te worden naar de Port Health Authority Rotterdam (PHAR). Deze MDoH mag niet ouder zijn dan 24 uur, en dient tenminste 6 uur voor aankomst bij Pilot Station verstuurd te worden. De verplichting is ook van toepassing op vissersschepen die een meerdaagse reis maken.
Het Haven Coördinatie Centrum coördineert de vervolgstappen en vraagt de GGD Rotterdam-Rijnmond om een advies betreffende de melding.

Daarnaast volgen we de landelijke richtlijnen. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, is het advies om te letten op de hygiënemaatregelen.
Dit zijn:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na eenmalig gebruik direct weg
  • Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.
  • Schud geen handen

Ook is het van groot belang als werkgever de adviezen van de overheid op te volgen met betrekking tot uw werknemers. Op deze manier voorkomen we een (mogelijke) besmetting van onze medewerkers en een eventuele besmetting door aan boord gaande medewerkers.

Gele vlag (quarantaine)

In Nederland wordt de MDoH gebruikt om eventuele infectieziekten te melden aan de autoriteiten. In sommige landen wordt gewerkt met een gele (quarantaine) vlag. Dit is in Nederland niet noodzakelijk. Zodra een schip een MDoh heeft ingestuurd en beoordeeld is door de GGD wordt aan de kapitein aangegeven of er extra maatregelen nodig zijn. Wanneer een schip alsnog een gele vlag voert, verzoeken wij dit aan het Haven Coördinatie Centrum door te geven (0031 10 252 1000 of VHF kanaal 11).
Indien er relevante wijzigingen optreden dan wordt u op de hoogte gesteld via de website van de PHAR.

Aanvullende regels cruiseschepen

Voor cruiseschepen gelden aanvullende regels.

Procedure voor het melden van infectieziekten

Is er een persoon bij u aan boord met (vermoedelijk) een infectieziekte? Bent u werkzaam in de haven van Rotterdam en heeft u het vermoeden of heeft u gesignaleerd dat een patiënt met een besmettelijke ziekte aan boord is van een schip? Dan dient dit gemeld te worden bij de Port Health Authority. De Port Health Authority Rotterdam moet snel reageren op infectieziekten om een mogelijke verspreiding te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat u een infectieziekte op tijd meldt.

Ship Sanitation Certificate

Heeft u een aanvraag voor inspectie en afgifte van een Ship Sanitation Certificate? Dien uw aanvraag zo spoedig mogelijk in. De GGD Rotterdam-Rijnmond is verantwoordelijk voor de uitgifte van Ship Sanitation Certificates. Het Ship Sanitation Certificate voor Moerdijk moet aangevraagd worden bij GGD Zuid.

Ship Sanitation Certificate voor Rotterdam

Medische voorzieningen

Heeft u medische hulp nodig voor een opvarende van een schip? Rotterdam heeft medische voorzieningen speciaal gericht op de scheepvaart.

Contact

Meer weten over de Port Health Authority? Neem contact op met:

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page