Melden infectieziekten

Wanneer een schip een internationale reis maakt en een haven wil aandoen, is het van groot belang dat duidelijk is of er een infectieziekte aan boord is. Wanneer de gezagvoerder van het schip het vermoeden heeft dat één of meer patiënten aan boord is/zijn met een infectieziekte, dan dient hij dit zo snel mogelijk te melden bij het Haven Coördinatie Centrum (tel. +31 10 252 1000) en bij de aan boord komende loods. Dit is conform de Wet Publieke Gezondheid. Het Haven Coördinatie Centrum coördineert de vervolgstappen.

Melden infectieziekte

Download het internationale standaardformulier voor het invullen van de Maritieme Gezondheidsverklaring.

Maritieme Gezondheidsverklaring

De gezagvoerder moet de Maritieme Gezondheidsverklaring invullen en ondertekenen. Het internationale standaardformulier dient hiervoor te worden ingevuld.

Op het standaard formulier wordt gevraagd om:

 • Datum tot wanneer het Ship Sanitation Exemption / Control Certificate geldig is;
 • Aantal passagiers en bemanningsleden.

Daarnaast worden de volgende vragen gesteld:

 • Is een persoon aan boord overleden tijdens de reis, waarbij de oorzaak van overlijden anders was dan door een ongeluk?
 • Is er aan boord een zieke of is er een zieke geweest tijdens de internationale reis, waarvan u vermoedt dat het om een besmettelijke ziekte ging?
 • Is het aantal zieke reizigers tijdens de reis groter geweest dan normaal of dan u zou verwachten?
 • Is er op dit moment een ziek persoon aan boord?
 • Is er een arts geraadpleegd?
 • Bent u op de hoogte van een situatie aan boord die zou kunnen leiden tot infectie of verspreiding van een ziekte?
 • Zijn er sanitaire/hygiëne maatregelen getroffen (zoals quarantaine, isolatie, desinfectie, decontaminatie)?
 • Zijn er verstekelingen aan boord gevonden?
 • Is er een ziek (huis)dier aan boord?

De gezagvoerder informeert de agent, loods en het Haven Coördinatie Centrum wanneer een van de bovenstaande vragen met 'ja' is beantwoord. De gezagvoerder moet de Maritieme Gezondheidsverklaring mailen naar PortHealthAuthority@portofrotterdam.com of faxen naar faxnummer 010 252 1600.

Het ingevulde formulier moet worden bewaard aan boord en dient altijd te kunnen worden overhandigd. De persoon die verantwoordelijk is voor medische zorg aan boord van het schip dient beschikbaar te zijn voor het beantwoorden van aanvullende vragen.

Criteria

De WHO adviseert gezagvoerders om bij de onderstaande criteria melding te maken:

Koorts die meerdere dagen duurt en al dan niet gepaard gaat met:

 • Uitputting
 • Verminderd bewustzijn
 • Klierzwelling
 • Geel zien
 • Hoest of kortademigheid
 • Ongewone bloeding
 • Verlamming

Een van de onderstaande symptomen, al dan niet gepaard gaand met koorts:

 • Elke huiduitslag
 • Ernstig braken (anders dan zeeziekte)
 • Ernstige diarree
 • Epileptische aanvallen

(bron: Maritieme Gezondheidsverklaring)

Medewerkers in de haven van Rotterdam

Wanneer loodsen, agenten, medewerkers van de douane, zeehavenpolitie, marechaussee of patrouillevaartuigen van de Divisie Havenmeester of andere medewerkers in de haven van Rotterdam signalen krijgen dat een patiënt met een infectieziekte aan boord van een schip is, dan moeten zij het schip vragen om contact op te nemen met het Haven Coördinatie Centrum. Daarnaast kunnen bovengenoemde medewerkers een signaal over een infectieziekte ook zelf bespreken met het HCC. Het HCC zorgt dat de vraag wordt uitgezet bij de juiste partners binnen de Port Health Authority.

Artsen werkzaam in de haven van Rotterdam

Naast de havenartsen zijn in de haven van Rotterdam artsen werkzaam als bedrijfsarts bij specifieke bedrijven. Deze artsen wordt verzocht om in geval van een vermoeden van een meldingsplichtige infectieziekte het Haven Coördinatie Centrum in te lichten. Deze artsen dienen bovendien, conform de Wet Publieke Gezondheid, meldingsplichtige infectieziekten te melden bij de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Contact

Neem contact op met het Haven Coördinatie Centrum.

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page