Wet- en regelgeving

In de haven van Rotterdam gelden regels voor de scheepvaart. Deze regels dragen bij aan de veiligheid van de haven van Rotterdam. De Havenmeester handhaaft internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving in de havens van Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht.

Internationale regels zijn afkomstig van de International Maritime Organization (IMO). Een voorbeeld is de SOLAS (met toevoegingen zoals de IMDG-code en de IBC). Het internationale verdrag SOLAS wordt gezien als het belangrijkste verdrag voor de veiligheid van zeeschepen. Het SOLAS-verdrag kent regels voor de bouw, uitrusting en exploitatie van schepen. Daarnaast zijn in de haven van Rotterdam nationale regels van kracht. Verder zijn, net als op de andere Nederlandse binnenwateren, onder meer het ADN en het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van toepassing.

De (extra) besmettelijke variant van het COVID-19 virus

De Nederlandse regering heeft in verband met de (extra) besmettelijke variant van het COVID-19 virus per 23 januari besloten om passagiers te weren uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Lokale regelgeving

Om de veiligheid in de havens van de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Dordrecht, Papendrecht, en Zwijndrecht te borgen, gelden er regels voor de scheepvaart. Deze zijn vastgesteld in de Havenverordening. In de havenverordening staan de ‘huisregels’ van de havens. In de Amsterdam havenregio geldt dezelfde regionale Havenverordening.

havenverordening 2020

Downloads

Open Downloads om te bekijken

  Rotterdam Schiedam  Vlaardingen Zwijndrecht Papendrecht Dordrecht
Havenverordening Rotterdam 2020          
Havenverordening Schiedam 2020    ✓        
Havenverordening Vlaardingen 2020      ✓      
Havenverordening Dordrecht 2020            ✓
Havenverordening Papendrecht 2020          ✓  
Havenverordening Zwijndrecht 2020        ✓    
Havenverordening 2020 bijlage 1
Havenverordening 2020 bijlage 2  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Beleidsregels ontheffingen verbod gebruik generator, hoofd- en hulpmotor  Rotterdam            
Vrijstelling ligplaatsen binnentankschepen buiten petroleumhavens Rotterdam 2021  ✓          
Aanwijzingsbesluit gebieden verbod gebruik generator of een hoofd- of hulpmotor  
Regeling meldplichtige zeeschepen 2020  ✓  ✓
Aanwijzingsbesluit brandstoffen en energiebronnen die enkel met een vergunning gebunkerd mogen worden  ✓  ✓  ✓
Aanwijzingsbesluit regels voor schepen langszij bij bunkeren  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Aanwijzingsbesluit controlelijst voor het (de)bunkeren en van en aan boord brengen van hulpstoffen  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Regeling wijze van melden Havenverordening

 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Aanwijzingsbesluit invaren en passeren voor de Nijlhaven Yukonhaven

 

 ✓          
Aanwijzingsbesluit minimum afstand tot schepen Holland Amerikakade          
Aanwijzingsbesluit petroleumhavens Rotterdam, Vlaardingen  ✓    ✓      
Aanwijzingsbesluit seinvoering tijdens bunkeren

 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Aanwijzingsbesluit invaarverbod pleziervaartuigen

 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Ligplaatsenoverzicht Papendrecht          
Pva voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland is ontsmet met fosfine
Vaststellingsbesluit plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland is ontsmet met fosfine            
Vrijstelling toegelaten binnenschepen in de 2e Petroleumhaven          
Vrijstelling voortdurend toezicht op stilliggende binnentankschepen in de havens van Rotterdam 2021          
Verkeersbesluit gebieden ‘gemengd afmeren’          
  Rotterdam Schiedam  Vlaardingen Zwijndrecht Papendrecht Dordrecht

Vergunningen en ontheffingen

De Havenmeester verleent onder bepaalde voorwaarden vergunningen, ontheffingen, erkenningen of aanwijzingen. De Havenmeester verleent bijvoorbeeld de vergunning voor communicatievaren of voor het sjorren van containers aan boord van zeeschepen. Daarnaast kan de Havenmeester ontheffing verlenen van bepaalde voorschriften in de havenregelgeving. Zo is het voor schepen onder voorwaarden mogelijk om een anker te gebruiken of een schip te ontsmetten.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over regelgeving en vergunningen in de havens?
Neem dan contact op met het Haven Coördinatie Centrum (HCC) via het telefoonnummer hieronder of via marifoonkanaal 14.

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page