Wet- en regelgeving

In de haven van Rotterdam gelden regels voor de scheepvaart. Deze regels dragen bij aan de veiligheid van de haven van Rotterdam. De Havenmeester handhaaft internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving in de havens van Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht.

Internationale regels zijn afkomstig van de International Maritime Organization (IMO). Een voorbeeld is de SOLAS (met toevoegingen zoals de IMDG-code en de IBC). Het internationale verdrag SOLAS wordt gezien als het belangrijkste verdrag voor de veiligheid van zeeschepen. Het SOLAS-verdrag kent regels voor de bouw, uitrusting en exploitatie van schepen. Daarnaast zijn in de haven van Rotterdam nationale regels van kracht. Verder zijn, net als op de andere Nederlandse binnenwateren, onder meer het ADN en het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van toepassing.

Lokale regelgeving

Om de veiligheid in de havens van de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Dordrecht, Papendrecht, en Zwijndrecht te borgen, gelden er regels voor de scheepvaart. Deze zijn vastgesteld in de Havenverordening. In de havenverordening staan de ‘huisregels’ van de havens. In de Amsterdam havenregio geldt dezelfde regionale Havenverordening.

havenverordening 2020

Downloads

Open Downloads om te bekijken

 

  Rotterdam Schiedam  Vlaardingen Zwijndrecht Papendrecht Dordrecht
Havenverordening Rotterdam 2020           
Havenverordening Schiedam 2020    ✓        
Havenverordening Vlaardingen 2020      ✓      
Havenverordening Dordrecht 2020            ✓
Havenverordening Papendrecht 2020          ✓  
Havenverordening Zwijndrecht 2020        ✓    
Havenverordening 2020 bijlage 1  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Havenverordening 2020 bijlage 2  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Beleidsregels ontheffingen verbod gebruik generator, hoofd- en hulpmotor  Rotterdam

 

           
Vrijstelling ligplaatsen binnentankschepen buiten petroleumhavens Rotterdam  ✓          
Aanwijzingsbesluit gebieden verbod gebruik generator of een hoofd- of hulpmotor

 

 
Regeling meldplichtige zeeschepen 2020

 

 ✓  ✓
Aanwijzingsbesluit brandstoffen en energiebronnen die enkel met een vergunning gebunkerd mogen worden

 

 ✓  ✓  ✓
Aanwijzingsbesluit regels voor schepen langszij bij bunkeren

 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Aanwijzingsbesluit controlelijst voor het (de)bunkeren en van en aan boord brengen van hulpstoffen  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Regeling wijze van melden Havenverordening

 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Aanwijzingsbesluit invaren en passeren voor de Nijlhaven Yukonhaven

 

 ✓          
Aanwijzingsbesluit minimum afstand tot schepen Holland Amerikakade          
Aanwijzingsbesluit petroleumhavens Rotterdam, Vlaardingen en Dordrecht

 

 ✓    ✓      ✓
Aanwijzingsbesluit seinvoering tijdens bunkeren

 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Aanwijzingsbesluit invaarverbod pleziervaartuigen

 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
Ligplaatsenoverzicht Papendrecht          
Plan van aanpak ontsmetten van schepen
Besluit tot het uitvaardigen van tijdelijke aanvullende regels op het Plan van aanpak ontsmetten van schepen  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓   ✓
  Rotterdam Schiedam  Vlaardingen Zwijndrecht Papendrecht Dordrecht

Vergunningen en ontheffingen

De Havenmeester verleent onder bepaalde voorwaarden vergunningen, ontheffingen, erkenningen of aanwijzingen. De Havenmeester verleent bijvoorbeeld de vergunning voor communicatievaren of voor het sjorren van containers aan boord van zeeschepen. Daarnaast kan de Havenmeester ontheffing verlenen van bepaalde voorschriften in de havenregelgeving. Zo is het voor schepen onder voorwaarden mogelijk om een anker te gebruiken of een schip te ontsmetten.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over regelgeving en vergunningen in de havens?
Neem dan contact op met het Haven Coördinatie Centrum (HCC) via het telefoonnummer hieronder of via marifoonkanaal 14.

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000 (available 24/7)

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page