Wet- en regelgeving

In de haven van Rotterdam gelden regels voor de scheepvaart. Deze regels dragen bij aan de veiligheid van de haven van Rotterdam. De Havenmeester handhaaft internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving in de havens van Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht.

Internationale regels zijn afkomstig van de International Maritime Organization (IMO). Een voorbeeld is de SOLAS (met toevoegingen zoals de IMDG-code en de IBC). Het internationale verdrag SOLAS wordt gezien als het belangrijkste verdrag voor de veiligheid van zeeschepen. Het SOLAS-verdrag kent regels voor de bouw, uitrusting en exploitatie van schepen. Daarnaast zijn in de haven van Rotterdam nationale regels van kracht. Verder zijn, net als op de andere Nederlandse binnenwateren, onder meer het ADN en het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van toepassing.

Lokale regelgeving

In de havens van de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, Papendrecht, en Zwijndrecht gelden verschillende havenbeheersverordeningen. In de havenbeheersverordeningen staan de ‘huisregels’ van de havens.

Schiedam

Download de havenbeheersverordening en het havenreglement voor de haven van Schiedam.

Vlaardingen

Download de havenbeheersverordening en het havenreglement voor de haven van Vlaardingen.

Papendrecht

Download de havenbeheersverordening, het reglement en het ligplaatsenoverzicht voor de haven van Papendrecht.

Zwijndrecht

Download de havenbeheersverordening en het reglement voor de haven van Zwijndrecht.

Vergunningen en ontheffingen

De Havenmeester verleent onder bepaalde voorwaarden vergunningen, ontheffingen, erkenningen of aanwijzingen. De Havenmeester verleent bijvoorbeeld de vergunning voor communicatievaren of voor het sjorren van containers aan boord van zeeschepen. Daarnaast kan de Havenmeester ontheffing verlenen van bepaalde voorschriften in de havenregelgeving. Zo is het voor schepen onder voorwaarden mogelijk om een anker te gebruiken of een schip te ontsmetten.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over regelgeving en vergunningen in de havens?
Neem dan contact op met het Haven Coördinatie Centrum (HCC) via het telefoonnummer hieronder of via marifoonkanaal 14.

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000 (available 24/7)

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page