Taal (nl)

Zeevaart

Veilig, efficiënt, compleet en schoon

Jaarlijks bezoeken zo’n 30.000 zeeschepen de haven van Rotterdam. Met moderne patrouillevaartuigen en een hightech verkeersbegeleidingssysteem staat de (Rijks)Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam dag en nacht klaar om deze schepen te begeleiden. Voor, tijdens en na een bezoek aan de haven van Rotterdam krijgen zeeschepen te maken met navigatie, veiligheid, regelgeving, services, communicatie en inspecties. Hier vindt u informatie en uitleg over een bezoek aan de haven van Rotterdam.

Wijzigingen ligplaatsnamen Waalhaven

Begin december 2017 zijn in het Waalhavengebied een groot aantal ligplaatsnamen gewijzigd. Voorheen werden ligplaatsnamen benoemd vanaf de wal (bv. pier 1 NZ) en genummerd in de richting van oplopende oeverfrontnummers. Na de wijziging zijn deze benoemd vanaf het water gezien en gerekend vanaf de havenmonding.

Voor gezagvoerder/schipper is het gebruikelijk om ligplaats te kiezen aan de noord- of zuidzijde van het 'vaarwater'. Daarom is er voor gekozen ligplaatsnamen in de Waalhaven ook op deze wijze te benoemen. Dit sluit aan bij de benaming van ligplaatsen in de overige havenbekkens in Rotterdam.

De insteekhavens in het Waalhavengebied worden afzonderlijk benoemd, daardoor is er eenduidigheid in de benaming. De gezagvoerder/schipper vaart vanaf nu de (insteek) haven 'Waalhaven 1' in en niet meer de 'Noordpijp' of 'Waalhaven 5' in plaats van 'Heijplaat', ook niet meer 'tussen pier 6 en 7' maar in 'Waalhaven 6'. De nieuwe benamingen zijn ook na te zien op de Havenkaart Port of Rotterdam.

Port Information Guide

Download hieronder de Port Information Guide
Laatste aanpassing: april 2018

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?