Formulieren en checklists zeevaart

Voor een bezoek aan de haven van Rotterdam dienen nautische formulieren ingevuld te worden. Deze formulieren zijn online beschikbaar in PDF-formaat. Het overzicht van nautische formulieren en checklists vindt u hieronder. Met Adobe Reader kunt u de formulieren bekijken en afdrukken. Ingevulde formulieren kunt u sturen naar het Haven Coördinatie Centrum.

Digitale formulieren

Fomulieren ‘Aanvragen voor ‘Werkzaamheden’ en ‘Afmeren buiten petroleumhaven’ en ‘Transport’ kunt u digitaal indienen. Maak hiervoor gebruik van My Port.

Kies een onderwerp

Aanvraag bevaren Oude Maas
Bijzonder transport

Aanvraag werkblad bijzonder transport

Digitale formulieren
Het aanvraagformulier bijzonder transport is digitaal beschikbaar.
Invullen kan via: MY PORT

Bunkeren

Bij het bunkeren van scheepsbrandstoffen naar zeeschepen kan het voorkomen dat de geleverde partij brandstof niet voldoet aan de gevraagde specificaties. In dat geval wordt de brandstof weer gelost ofwel ge-debunkerd. Bij zware afwijkingen van de specificaties kan er sprake zijn van afvalstoffen. Het is daarbij belangrijk om snel duidelijkheid te hebben of de partij brandstof nog bruikbaar is. Het de-bunker aanvraagformulier helpt bevoegde instanties om een advies hierover uit te brengen. Bij het terugpompen van de brandstof dient ook een speciale veiligheidscontrolelijst te worden ingevuld.

Ligplaatsen / havens

Digitale formulieren

Het aanvraagformulier afmeren buiten petroleumhaven of LNG haven is als digitaal formulier beschikbaar.
Invullen kan via: MY PORT

Schoonmaken / ontsmetten
(Herstel)Werkzaamheden

Aanvraag ontheffing van het verbod voor het verrichten van werkzaamheden
Let op: ontheffing is alleen benodigd indien het schip geen ligplaats heeft bij een werf (met een omgevingsvergunning) en:

  • Werkzaamheden meer dan drie dagen duren.
  • Werkzaamheden gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken.
  • De 25 meter grens niet haalbaar is t.o.v. gevaarlijke stoffen of brandbaar materiaal en daarbij voldoende brandblusmiddelen en –personen aanwezig zijn.
  • Werkzaamheden worden uitgevoerd op een tankschip of aan een brandstoftank op een schip, tenzij er een certificaat van gasdeskundige aanwezig is.
  • Werkzaamheden aan een LNG installatie niet worden uitgevoerd door een (aantoonbaar) gecertificeerd LNG bedrijf.

Uitvoering van de werkzaamheden is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke ontheffing is verleend.
Werkzaamheden mogen niet strijdig zijn met artikel 5.2 (open vuur of vonkvorming in een Petroleumhaven).

Formulier aanvraag herstelwerkzaamheden

Digitale formulieren

Het aanvraagformulier werkzaamheden is als digitaal formulier beschikbaar.
Invullen via: MY PORT

Contact

Heeft u een verzoek, vraag of melding, dan kunt u contact opnemen met het Haven Coördinatie Centrum.

Marifonie (VHF)
Het Haven Coördinatie Centrum heeft de beschikking over 3 VHF kanalen:
VHF 11 voor verkeerszaken, aanroepnaam Haven Coördinatie Centrum;
VHF 14 voor operationele zaken, aanroepnaam Haven Coördinatie Centrum;
VHF 19 voor scheepvaartberichten. uitwijk kanaal, aanroepnaam Haven Coördinatie Centrum.

Telefonisch
Kies onderstaand nummer.
Hierna volgt een keuzemenu met:
1. Voor bestelling schip en voor tijafspraken, kies 1
2. Voor overige meldingen en voor vragen, kies 2

Of per E-mail via onderstaande link

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page