Melden scheepsbezoek

Een zeeschip dat de haven van Rotterdam aandoet, dient een Elektronische kennisgeving aan de havenmeester (EKH) van haar bezoek te maken.
Een bezoek bestaat uit een binnenkomende en een vertrekkende reis met daar tussen eventuele verhaalreizen.

Elektronisch melden scheepsbezoek

Elektronische meldingen lopen via de service Melding Schip van Portbase
De agent is verantwoordelijk voor het versturen van de Elektronisch melding van een scheepsbezoek én het doorgeven van wijzigingen in het bezoek zoals juiste aankomst en vertrek tijden, wijzigingen op ligplaats of het toevoegen van eventuele verhaalreizen.

  • Het melden van een scheepsbezoek dient 24 uur voor aankomst te gebeuren.
  • Melden van een schip dat Eurogeul gebonden is ( diepgang groter dan 17,40 m) dient 48 uur voor aankomst te gebeuren.
  • Elke wijziging en afwijking van tijden van 30 min of meer dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgevoerd

Zo voorkomen we dat onbetrouwbare informatie in de keten wordt verspreid en zijn de Havenmeester en andere partijen in de haven correct geïnformeerd over het verwachte scheepsbezoek.

Meer informatie

Neem dan contact op met:

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000 (available 24/7)

PortXchange

PortXchange is een applicatie waarmee rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners alle activiteiten tijdens een port call optimaal kunnen plannen, uitvoeren en monitoren. Denk hierbij aan beloodsing, gebruik terminal en bunkerdiensten.

Pronto Services banner

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page