Boeien-, palen- en kadegeld

Voor het gebruik van boeien, palen en openbare kades in de haven brengt het Havenbedrijf Rotterdam boeien-, palen- en kadegeld in rekening. De hoogte hiervan wordt berekend aan de hand van daarvoor vastgestelde tarieven, de tijdsduur en de lengte van het schip. De kosten voor het gebruik van deze boeispannen, palenconstructies en openbare kades worden apart van het zeehavengeld gefactureerd.

Kadegeld

Ter bepaling van het kadegeld wordt een tarief gehanteerd van € 3,20 per strekkende meter van het schip (lengte over alles), per vierentwintig uur of gedeelte daarvan.

Boeiengeld

Voor het gebruik van boeien in de haven van Rotterdam geldt een tarief van € 2,92 per strekkende meter van het schip (lengte over alles) per vierentwintig uur of gedeelte daarvan. Voor zeeschepen die uitsluitend wachten, repareren, ladingruimten en/of de machinekamer schoonmaken, met inbegrip van het gasvrij maken van het schip en/of bunkeren, is het boeiengeld pas verschuldigd vanaf veertien dagen na ingebruikname van de boeispan. Voor overig gebruik is boeiengeld verschuldigd, indien het gebruik 12 uur of langer duurt. In dat geval wordt het boeiengeld in rekening gebracht vanaf het moment van ingebruikname van de boeien.

Palengeld

De kosten voor een ligplaats aan de palen in de haven van Rotterdam worden berekend op basis van een tarief van € 3,20 per strekkende meter van het schip (lengte over alles), per vierentwintig uur of gedeelte daarvan. Voor het gebruik van speciale offshore locaties door offshore vaartuigen geldt een aparte regeling met tarieven die individueel overeengekomen worden. Wanneer palen 84 of 90 worden gebruikt voor het meten van de paaltrekkracht is een bedrag van € 1.250,- verschuldigd per dagdeel. Het palengeld is daarbij inbegrepen.

Download

Meer informatie over de tarieven en algemene voorwaarden voor ligplaatsen aan boeien, palen en openbare kades vindt u in de Algemene Voorwaarden-brochure.

Boord-boordoverslag aan boeien en palen

Schepen van elk formaat kunnen 24/7 terecht bij de boeien en palen in de haven van Rotterdam. Met deze ligplaatsen biedt de haven van Rotterdam faciliteiten voor flexibele, efficiënte en risicovrije boord-boordoverslag.

Locaties en informatie boeien en palen

Contact

Voor vragen over administratie en facturatie van het boeien-, palen- en kadegeld kunt u contact opnemen met:

Havengelden
+31 (0)10 252 1523

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page