Tarieven voor boeien-, palen en openbare kadegeld

Tarieven voor het gebruik van de boeien of palen

Boeien of palengeld is verschuldigd aan HbR NV voor het gebruik van openbare boeispannen of palenconstructies door Zeeschepen. Ter bepaling van het boeien- of palengeld wordt een tarief gehanteerd van € 3,25 per meter of een gedeelte daarvan van het schip (lengte over alles), per vierentwintig uur of gedeelte daarvan.

Kosten voor alle clusters worden afgerekend naar werkelijk gebruik met uitzondering van cluster 3
(Grote palen Europoort en Maasvlakte palen 80-82-83-84-90-91). Waar er wordt gerekend met de gereserveerde tijd (ETA + ETD) of de werkelijke afwijkende tijden (ATA / ATD). Uitgangspunt is dat de langste verblijfsduur wordt gerekend.

Palengeld is niet verschuldigd voor het gebruik van speciale offshore locaties door offshore Vaartuigen. Hiervoor geldt een aparte ‘offshore’ regeling met aparte tarieven, welke apart met Cliënt zullen worden overeengekomen.

Annuleringen
Voor meer informatie over annuleringen, no show en paaltrekkracht bekijk onze algemene voorwaarden.
Verdere informatie omtrent de boekingsvoorwaarden.

Tarieven voor openbare kadegeld
Openbare kadegeld is verschuldigd aan HbR NV voor het gebruik van openbare kades. Ter bepaling van het openbare kadegeld wordt een tarief gehanteerd van € 3,25 per meter of een gedeelte daarvan van het schip (lengte over alles), per vierentwintig uur of gedeelte daarvan.

Download

Meer informatie over de tarieven en algemene voorwaarden voor ligplaatsen aan boeien, palen en openbare kades vindt u in de Algemene Voorwaarden-brochure.

Boord-boordoverslag aan boeien en palen

Schepen van elk formaat kunnen 24/7 terecht bij de boeien en palen in de haven van Rotterdam. Met deze ligplaatsen biedt de haven van Rotterdam faciliteiten voor flexibele, efficiënte en risicovrije boord-boordoverslag.

Locaties en informatie boeien en palen

Contact

Voor vragen over administratie en facturatie van het boeien-, palen- en kadegeld kunt u contact opnemen met:

Zeehavengelden
+31 (0)6 50 100531

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page