Rotterdam Bunker Port

De haven van Rotterdam is de grootste bunkerhaven van Europa en behoort tot de top drie bunkerhavens ter wereld. Jaarlijks wordt er ongeveer 9 miljoen m3 aan bunkers geleverd aan de scheepvaart in Rotterdam. Alle denkbare brandstoffen zijn in Rotterdam op grote schaal verkrijgbaar; van stookolie tot biobrandstoffen. Daarnaast is de Rotterdamse haven de eerste haven in Europa waar LNG (liquefied natural gas) gebunkerd kan worden.

Met vijf olieraffinaderijen en de grote beschikbaarheid van olieproducten is de haven van Rotterdam aantrekkelijk als bunkerhaven. In de Rotterdamse haven vindt prijsvorming plaats, waardoor de bunkerolie in Rotterdam goedkoper is dan in de meeste andere havens. De Rotterdamse haven kent een groot aantal leveranciers die garant staan voor snel, betrouwbaar en veilig bunkeren tegen de beste prijs.

Bekijk de bunkeraars in Navigate

Bunkervergunning transporteur

Met ingang van 1 februari 2021 wordt in de haven van Rotterdam de bunkervergunning transporteur verplicht gesteld. Deze bunkervergunning wordt verplicht voor bunkerschepen die stookolie en (bio)diesel aan zeeschepen leveren met als doel het bunkeren van deze brandstoffen veilig, correct en milieuverantwoord te laten plaatsvinden. Alle voorschriften en een meer inhoudelijke toelichting kunt u vinden in de bunkervergunning transporteur en de bijhorende toelichting welke u hier kunt downloaden. Mocht u naar aanleiding van deze vergunning of toelichting vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ron van Gelder, werkzaam als senior adviseur bij de Divisie Havenmeester.

Klachtenformulier bunkeren

Het klachtenformulier wordt door de Havenmeester gebruikt als middel om inzicht te krijgen in de wijze waarop de bunkerleveranties in de haven plaatsvinden. De input die de Havenmeester zo ophaalt, zal één van de onderdelen zijn met betrekking tot de evaluatie van de bunkervergunning voor transporteurs en als bijdrage dienen in voor de ontwikkeling van de bunkervergunning voor leveranciers. Het kan zijn dat naar aanleiding van het een door u of anderen ingediende klachtenformulier met u contact met u wordt opgenomen wordt gezocht om uw klacht nader toe te lichten voor verduidelijking van uw klacht.

De Havenmeester mengt zich nadrukkelijk niet in individuele geschillen tussen partijen over de bunkers of de wijze waarop deze zijn geleverd.

Efficiënt bunkeren met Timetobunker

De applicatie ‘Timetobunker’ (voorheen: BunkerApp) is dé tool voor het elektronisch aanmelden van voorgenomen bunkeringen.

Meer informatie over Timetobunker

Bunkerproces in Rotterdam

Tijdens het bunkeren bij de terminals kunnen zeeschepen gewoon doorgaan met lossen en laden. Naast de mogelijkheid om te bunkeren bij de terminals kunnen schepen bij speciale openbare overslagfaciliteiten (de boeien en palen) bunkeren. Er is één palenset aanwezig, waarbij LNG overslag voorrang heeft boven de overslag van andere goederen. In het Calandkanaal kunnen schepen met een diepgang tot 21 meter en een lengte van maximaal 380 meter aanmeren.

Boeien en palen: flexibel bunkeren

Schepen van elk formaat kunnen 24/7 terecht bij de boeien en palen. De boeien en palen bieden onder andere mogelijkheden voor bunkeren, repareren, schoonmaken en lay-by.

Meer over boeien en palen

Kwaliteit en duurzaamheid voorop

De leveringen in de haven gebeuren veilig, efficiënt en milieuverantwoord met circa 180 verschillende (veelal dubbelwandige) bunkerschepen. De grootste daarvan kunnen in één keer meer dan 13.000 ton vervoeren. Het Havenbedrijf ziet er als nautisch beheerder van de haven op toe dat bunkeringen correct en veilig verlopen. Een bunkerchecklist helpt leveranciers bij de juiste werkwijze. Tegelijkertijd maakt het Havenbedrijf zich sterk voor optimale doorlooptijden van de bunkeroperaties. De Inspectie Leefomgeving en Transport (onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) voert namens de Nederlandse overheid regelmatig controles uit.

LNG bunkeren

Alleen een schone haven heeft ruimte om verder te groeien. Het Havenbedrijf zet zich in voor een schonere scheepvaart. Het Havenbedrijf stimuleert nieuwe duurzame ontwikkelingen in de bunkersector en neemt waar mogelijk het voortouw. Dat doet het onder andere door de stimulering van de transitie van stookolie naar LNG (vloeibaar aardgas) als brandstof voor de scheepvaart. Sinds 2011 kan er in Rotterdam LNG gebunkerd worden via een truck in de Seinehaven. Het Havenbedrijf verwacht dat de haven in 2017 beschikt over een LNG bunkerschip waarmee vanaf het water vloeibaar aardgas kan worden gebunkerd door zeeschepen.

Betrouwbaarheid bunkerbranche vergroten

Sinds april 2013 is er een sectorbrede samenwerking tussen het Havenbedrijf, de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven (Votob), Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) en de NOVE (Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche). Al deze partners werken intensief samen om de kwaliteit en de kwantiteit van bunkers die in Rotterdam worden geleverd nog beter te borgen. Dit doen we onder andere door duidelijkheid te geven over stoffen die niet in bunkerolie mag voorkomen. Verder zetten wij ons in om het bunkerproces transparanter en efficiënter te maken. Download hieronder actuele documenten over Rotterdam Bunker Port.

Contact

Wilt u meer weten over bunkeren in de haven van Rotterdam? Neem dan contact op met:

Lennart Koudijzer
Business Manager Port & Maritime Services
+31 (0)6 222 417 38
Ronald Backers
Business Intelligence Liquid Bulk

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page