Scheepsafval zeevaart

Tijdens (inter-)continentale reizen produceren schepen scheepsafval. Daarnaast blijven na het lossen van specifieke productstromen ladingresiduen achter. Zeeschepen kunnen alle soorten scheepsafval uit de zeevaart afgeven in de havens van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Moerdijk en Dordrecht. Bent u binnenvaartschipper? Lees meer over scheepsafval voor binnenvaart.

Afvalstoffen afgeven

Zeeschepen kunnen scheepsafval afgeven bij Havenontvangstvoorzieningen. Alle zeehavens zijn op grond van internationale wetgeving (UN/IMO/MARPOL73/78 en EU-richtlijn 2000/59/EG) verplicht om voldoende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval van de zeevaart te faciliteren. Havenontvangstvoorzieningen kunnen scheepsafvalstoffen inzamelen met mobiele inzamelmiddelen (schepen of voertuigen) of met vaste faciliteiten (opslagtanks). Het afgegeven afval wordt door de inzamelaars met vrachtwagens of barges naar erkende afvalverwerkers gebracht. In het Havenafvalplan staat meer over de afgifte van afval. Ook is een lijst van havenontvangstvoorzieningen in de zeehavens van Dordrecht, Maassluis, Moerdijk, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen beschikbaar.

Ontgassen

In de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant geldt sinds 1 januari 2015 een ontgasverbod voor benzeen (UN 1114). Schepen die deze stof willen ontgassen moeten dat bij een havenontvangstinstallatie doen.

Tarieven voor afgifte afval

De tarieven voor de afgifte van afval zijn via de aangewezen inzamelaars te verkrijgen. De hoogte van de bijdragen en afgifterechten staan voor alle zeeschepen in het Havenafvalplan en in de brochure Port Tariffs. Voor sommige afvalstromen geldt een indirecte financiering: schepen betalen een bijdrage en krijgen (een deel van) de afgiftekosten vergoed. Uitgebreide informatie is te vinden in het Havenafvalplan 2015.

Gebruikt plastic wordt reddingsboei, restmetaal verandert in scheepsbel en warmte van verbrand huisafval dient als energiebron.

Samen met een aantal andere partijen zet het Havenbedrijf zich in om de groeiende hoeveelheid plastic in zeeën en oceanen, de plasticsoep, te verminderen. Dit doen we in de Green Deal Scheepsafvalketen. We werken aan beperking van de hoeveelheid afval aan boord door afvalpreventie bij de bevoorrading van schepen. Plastic afval wordt aan boord nog beter gescheiden opgeslagen en wordt gescheiden ingezameld in de havens. In de havens recyclen we scheepsafval. Want afval hoort niet in zee.

Meer weten? Bekijk de film Too Good to Waste

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page