Wijzigingen ligplaatsnamen Waalhaven

Begin december 2017 zijn in het Waalhavengebied een groot aantal ligplaatsnamen gewijzigd. Voorheen werden ligplaatsnamen benoemd vanaf de wal (bv. pier 1 NZ) en genummerd in de richting van oplopende oeverfrontnummers. Na de wijziging zijn deze benoemd vanaf het water gezien en gerekend vanaf de havenmonding.

Voor gezagvoerder/schipper is het gebruikelijk om ligplaats te kiezen aan de noord- of zuidzijde van het 'vaarwater'. Daarom is er voor gekozen ligplaatsnamen in de Waalhaven ook op deze wijze te benoemen. Dit sluit aan bij de benaming van ligplaatsen in de overige havenbekkens in Rotterdam.

De insteekhavens in het Waalhavengebied worden afzonderlijk benoemd, daardoor is er eenduidigheid in de benaming. De gezagvoerder/schipper vaart vanaf nu de (insteek) haven 'Waalhaven 1' in en niet meer de 'Noordpijp' of 'Waalhaven 5' in plaats van 'Heijplaat', ook niet meer 'tussen pier 6 en 7' maar in 'Waalhaven 6'. De nieuwe benamingen zijn ook na te zien op de Havenkaart Port of Rotterdam(externe link).

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page