Kortingen op het havengeld

Het Havenbedrijf Rotterdam biedt diverse kortingsmogelijkheden op het havengeld. Zo komen duurzame schepen in aanmerking voor een incentive-regeling en ook schepen die de haven van Rotterdam regelmatig bezoeken of er veel lading overslaan worden beloond.

De kortingen worden toegepast op het bruto bedrag en op eventueel reeds toegepaste kortingen in de volgorde zoals hierboven aangegeven (‘korting op korting’).

Download

Op de kortingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing die u terug kunt vinden in:

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over kortingen op het havengeld?
Neem dan contact op met:

Zeehavengelden
+31 (0)6 50 100531

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page