ESI korting

Duurzame zeeschepen worden in de haven van Rotterdam beloond. De ESI is een internationale maatstaf voor de uitstoot van zeeschepen. Schepen die hoog scoren op de Environmental Ship Index (ESI) krijgen korting op het zeehavengeld.

Schepen die beter presteren dan de wettelijke norm worden beloond met een korting van 10% op het bruto tonnage-deel van het havengeld. De korting wordt verdubbeld wanneer schepen daarnaast een lage NOx-uitstoot hebben. Lage NOx-uitstoot wordt gerealiseerd door het gebruik van LNG als brandstof of grote katalysatoren. De korting voor schone schepen past in het beleid van het Havenbedrijf Rotterdam op het gebied van duurzame havenontwikkeling.

Voorwaarden

  • De korting geldt voor alle schepen die op het moment van aankomst (ATA) in Rotterdam had het schip een score in de ESI van 31 of meer punten.
  • Zij komen in aanmerking voor een korting van 10% op het verschuldigde zeehavengeld over het deel van zeehavengeld dat wordt berekend over het bruto-tonnage (BT-deel) van het zeeschip.
  • De korting wordt verdubbeld als het schip ook een individuele ESI-NOx score van 31,0 of hoger heeft.
  • De korting geldt voor elke call in een kwartaal, met een maximum van 20 calls per uniek schip per kwartaal.
  • Wanneer de ESI-score door de International Association of Ports and Harbors (IAPH) wordt bijgesteld tot onder de 31.0 punten of het schip krijgt de status “inactief’, dienen reeds uitbetaalde kortingen op eerste verzoek en binnen een termijn van vier weken te worden terugbetaald.
  • De korting kan worden aangevraagd bij de opgave van het zeehavengeld en wordt automatisch verrekend.

Voor vragen over de berekening van de ESI-score kunt u contact opnemen met het ESI-bureau van de International Association of Ports and Harbors.

Contact

Wilt u meer informatie over de ESI-korting? Neem contact op met:

Zeehavengelden
+31 (0)6 50 100531

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page