Green Award korting

Green Award is een certificaat dat door het onafhankelijk bureau Green Award Foundation wordt uitgereikt aan schepen en rederijen die extra hebben geïnvesteerd in schip en bemanning ter verbetering van de veiligheid en milieuprestaties. Het Havenbedrijf Rotterdam beloont schepen die in het bezit zijn van een Green Award certificaat met kortingen op het havengeld.

Green Award incentives voor zeeschepen

  • De korting geldt voor LNG tankers, chemicaliën-/gastankers en olie-/producttankers die beschikken over een Green Award certificaat.
  • Zij komen in aanmerking voor een korting van 15% op het verschuldigde zeehavengeld over het deel van zeehavengeld dat wordt berekend over het bruto-tonnage (BT-deel) van het zeeschip.
  • De korting wordt automatisch toegekend als het schip door Bureau GreenAward is gecertificeerd.

Green Award incentives voor de binnenvaart

  • 15 procent korting voor binnenvaartschepen met een Green Award certificaat en een score van minder dan 400 punten voor de hoofdmotor.
  • 30 procent korting voor binnenvaartschepen met een Green Award certificaat van na 17 juni 2014 met een score van 400 punten of meer voor de hoofdmotoren.
  • 100 procent korting voor binnenvaartschepen die houder zijn van het Platina Label en in het bezit van een certificaat van Green Award.

Havenbedrijf Rotterdam maakt schonere zeevaart laagdrempeliger

Met ingang van 2019 verbreedt en vergemakkelijkt Havenbedrijf Rotterdam de Green Award korting voor de zeevaart. De korting stimuleert veilige en schone scheepvaart in het nat massagoed segment. Vanaf 2019 mogen ook chemicaliëntankers met een certificaat van de regeling gebruik maken alsook zeeschepen met een draagvermogen (DWT) kleiner dan 20.000 ton.

Kijk op de website van Green Award om te zien hoe u in aanmerking kunt komen voor een Green Award certificaat.

Download

In de brochure ‘Algemene Voorwaarden inclusief Haventarieven’ vindt u meer informatie over kortingen, opgave van gegevens, vrijstellingen, etc.

Aanvragen Green Award kortingen

De Green Award kortingen voor zeeschepen worden allen op verzoek en achteraf uitgekeerd.

Havengelden

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page