Transhipmentkorting

Transhipment van containers wordt in de haven van Rotterdam aangemoedigd met transhipmentkortingen.

Voorwaarden

Deze kortingen gelden uitsluitend voor geladen containers die in de haven zijn overgeslagen naar of vanaf een zeeschip in deepsea-dienst of naar een shortsea- of feederdienst en die de ‘Sea in/Sea out’-status in Portbase hebben. Alleen de container-operator die rechtstreeks zeehavengeld aan het Havenbedrijf Rotterdam betaalt komt in aanmerking voor deze korting.

Verzoek indienen voor transhipmentkorting

De transhipmentkorting wordt jaarlijks op verzoek en achteraf uitgekeerd. Om de hoogte van het uit te betalen bedrag te bepalen maakt het Havenbedrijf Rotterdam gebruik van de gegevens uit het Port Community Systeem van Portbase. De hoogte van het uitgekeerde bedrag is nooit meer dan het netto betaalde zeehavengeld over het desbetreffende jaar.

Download

In de brochure ‘Algemene Voorwaarden inclusief Haventarieven’ vindt u meer informatie over kortingen, opgave van gegevens, vrijstellingen, etc.

Contact

Wilt u meer weten over transhipmentkorting? Neem contact op met:

Havengelden

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page