Zeehavengeld

Maakt u met een zeeschip gebruik van de haven van Rotterdam? Dan dient u zeehavengeld te betalen aan Havenbedrijf Rotterdam. In de haven van Rotterdam wordt de hoogte van het zeehavengeld bepaald door het gebruik dat u maakt van de haven, de bruto tonnage van het schip en de hoeveelheid overslag.

Tarieven

In overleg met betrokken bedrijven stelt het Havenbedrijf de tarieven voor het zeehavengeld jaarlijks vast. De tarieven en voorwaarden in de haven van Rotterdam staan in de Algemene Voorwaarden van het Havenbedrijf. Ook de tarieven van maritieme dienstverleners en de tarieven voor afvalstoffen staan vermeld in de Algemene Voorwaarden. Voor de loodstarieven kunt u de website van Loodswezen raadplegen.

Opgave van het zeehavengeld

Via Portbase in het Port Community Systeem of direct via PortAbillity komt u bij het webportal om opgave zeehavengeld, boeien-en palengeld en afvalstoffenheffing te doen. In het webportal wordt u gevraagd een pre-filled form aan te vullen om uw opgave compleet te maken. Gebruik van deze dienst door agenten en rederijen is gratis.

Kortingen op het zeehavengeld

Veel zeeschepen komen in aanmerking voor korting op het zeehavengeld. Het Havenbedrijf biedt onder meer korting aan duurzame schepen en aan zeeschepen die de haven van Rotterdam regelmatig bezoeken.

Algemene privacyverklaring

Op basis van het Wijzigingsbesluit van 13 november 2018 inzake Tabel II bij de Wet op de omzetbelasting 1968 rust er op HbR N.V., dan wel onze afnemers, fiscaal een bewijsplicht voor de toepassing van het btw-nultarief op zeehavengelden. Deze fiscale bewijsplicht is dermate belastend, dat HbR u als schipper wil ontzorgen. Concreet houdt dit in dat wij op wettelijke gronden uw AIS-data zullen gebruiken om de bewijsplicht te vervullen. Uiteraard gaat het Havenbedrijf zorgvuldig om met deze data. Ondanks dat het hier geen persoonsgegevens betreft, kunt u voor vragen terecht bij ons proces voor de rechten van betrokkenen.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over het havengeld in de haven van Rotterdam? Neem contact op met:

Zeehavengelden
+31 (0)6 50 100531

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page