Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart

De Stimuleringsregeling heeft als doel om in Rotterdam te zorgen voor (demonstratie)projecten waarbij nieuwe klimaatvriendelijke brandstoffen worden toegepast in de zeevaart..

CO2-neutrale haven

Onze opgave is kristalhelder: in Rotterdam willen we de haven in lijn brengen met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. In partnerships met bedrijven werken we toe naar een CO2-neutrale haven. Daarmee bedoelen we een haven die geen negatieve gevolgen heeft voor ons klimaat. Dat vraagt om een energietransitie met radicale vernieuwing en nieuwe technologieën.

Decarbonisatie maritiem transport

Om logistieke ketens te helpen decarboniseren, kondigde Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, in 2018 een Stimuleringsregeling aan van € 5 miljoen voor klimaatvriendelijke zeevaart. Het gaat hierbij om de ondersteuning van scheepseigenaren, charteraars, brandstofleveranciers - en producenten en aanverwante partijen die experimenteren met low-carbon of zero-carbon brandstoffen waarmee de uitstoot aanzienlijk wordt teruggebracht.

We willen een actieve rol spelen in het verlagen van de CO2-uitstoot van de scheepvaart. Met deze regeling kunnen we verschillende concrete projecten net die financiële ondersteuning geven die nodig is om ze te realiseren.

PRESS PHOTO CEO ALLARD CASTELEIN_5 Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

€5 miljoen beschikbaar vanuit Stimuleringsregeling

Inmiddels - 21 januari 2019 - staat de Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart open waarbij in totaal € 5 miljoen beschikbaar is vanuit Havenbedrijf Rotterdam. Dus verladers, rederijen, brandstofproducenten en -leveranciers, motorfabrikanten en scheepseigenaren: verenig je en maak aanspraak op de Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart.

Doel Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart

De Stimuleringsregeling heeft als doel om in Rotterdam te zorgen voor (demonstratie)projecten waarbij nieuwe klimaatvriendelijke brandstoffen worden toegepast in de zeevaart. De regeling is tot eind 2022 beschikbaar.

Grafiek Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart

Belangrijkste vereisten

• Deze regeling is bedoeld voor brandstoffen die meer dan 50% CO2-reductie bewerkstelligen. In geval van toepassing van biobrandstoffen moet sprake zijn van geavanceerde biobrandstoffen, geproduceerd uit rest- en afvalstromen.
• Elke partij kan een aanvraag indienen, zolang er maar sprake is van directe betrokkenheid van partijen binnen de transportketen van de alternatieve brandstof, waarbij het voornemen bestaat om een gekwalificeerde alternatieve brandstof daadwerkelijk voor de voortstuwing van een zeeschip in te zetten.
• De alternatieve brandstof dient in de Rotterdamse haven aan het schip te worden geleverd.

Procedure

• Geïnteresseerde partijen dienen onderstaand aanvraagformulier voor 1 juli 2022 in te dienen.
• Aanvragen die passend lijken binnen de Stimuleringsregeling (zie onderstaande toelichting Stimuleringsregeling) - worden vervolgens door het Havenbedrijf Rotterdam Beoordelingsteam uitgenodigd voor een informatiegesprek.
• Tot 31 december 2022 is in totaal een bedrag van €5 miljoen beschikbaar gesteld. Er wordt gewerkt volgens het ‘first come, first serve’ principe.

Folder

Meer weten over de Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart? Lees de folder.

Reglement

Inhoudelijke informatie nodig over de Stimuleringsregeling? Lees het reglement.

Direct inschrijven

Direct inschrijven voor de Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart? Vul onderstaand formulier in.

*Dit formulier het beste werkt in Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, maar niet optimaal in Edge.

Overstap naar klimaatvriendelijke brandstoffen

De Rotterdamse haven is heel geschikt voor de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen, omdat veel infrastructuur en faciliteiten voor brandstoffen aanwezig zijn. Hier bevindt zich een groot aantal bedrijven van wereldformaat die brandstoffen produceren, over- en opslaan, distribueren en verhandelen.
Efficiency maatregelen kunnen zorgen voor 20 tot 50% vermindering van de CO2 uitstoot. Om te voldoen aan de internationaal afgesproken ambitie van minimaal 50% reductie in 2050 moet de zeevaart overstappen op klimaatvriendelijke brandstoffen.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO2-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Meer informatie?

Meer weten over de Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart? Neem contact op met:

Imke Deibel
Project Manager
+31 6 5178 8290

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page