PortXchange

PortXchange

Port Call Optimisation

Voor elke scheepsbezoek aan een haven (port call) moeten veel activiteiten door verschillende partijen op het juiste moment worden uitgevoerd. Uitwisseling van geplande, verwachte en gerealiseerde tijden maakt een port call veel slimmer en efficiënter te plannen en sneller af te handelen. PortXchange is een applicatie voor rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners waarmee zij alle activiteiten tijdens een port call optimaal kunnen plannen, uitvoeren en monitoren op basis van gestandaardiseerde data-uitwisseling.

PortXchange is gestart als het project Pronto in Rotterdam. Na succesvolle pilots werd PortXchange in augustus 2019 gelanceerd als een onafhankelijke organisatie met Maersk en Shell als launching customers. Sindsdien is PortXchange geïmplementeerd in de havens van Felixstowe, Moerdijk, Algeciras en Houston. Is uw bedrijf actief buiten het Rotterdamse havengebied en wilt u bekijken of PortXchange u kan helpen?

Hoe werkt PortXchange?

PortXchange biedt rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners een gezamenlijk platform voor informatie-uitwisseling rond hun port calls. Je kunt het PortXchange dashboard gebruiken of de data rechtstreeks in de eigen systemen gebruiken via API-koppelingen.

Zodra de verwachte aankomsttijd (ETA) bekend is krijgt een schip een eigen tijdlijn binnen PortXchange. Hierop staan alle events tijdens de port call: vanaf de aankomst en het verblijf in de haven tot het vertrek van het schip uit de haven.

PortXchange combineert openbare data, data direct afkomstig van deelnemende bedrijven en voorspellingen uit kunstmatige intelligentie om te komen tot de meest accurate informatie rond een port call. PortXchange deelt geen informatie over de lading.

Gebruikers kunnen binnen hun eigen dashboard de beschikbare data eenvoudig filteren en inzoomen op de tijdlijn van een individuele port call. Met behulp van deze informatie kunnen zij de activiteiten rondom een port call veel efficiënter dan voorheen inzien en plannen.

De voortgang en status van de events wordt voortdurend in het dashboard bijgewerkt. Zo kunnen gebruikers monitoren en indien nodig bijsturen. Desgewenst ontvangen gebruikers alerts bij statuswijzigingen, vertragingen of planningsconflicten.

PortXchange maakt gebruik van de haveninformatiestandaarden zoals deze door de Port Call Optimisation Taskforce vastgesteld zijn.

De voordelen

Met PortXchange kunnen de activiteiten tijdens de port call optimaal gepland, uitgevoerd en gemonitord worden. Dit levert voordelen voor alle betrokken partijen:

  • Rederijen: kortere port call turn around tijden, betere planbaarheid, lagere bunker en charter kosten, minder CO2 uitstoot per port call.
  • Terminals: betere terminalbezetting door verbetering van de uitwisseltijden en vermindering van wachttijden.
  • Agentschappen: meer tijd voor service aan klanten door eenduidige en gestroomlijnde communicatie, minder telefoontjes voor updates.
  • Logistieke en maritieme dienstverleners: betere service door betere planbaarheid en sneller inzicht in actuele situatie.
  • Havenbedrijf: vergroten van de planbaarheid, meer lading volume en terugdringen van CO2-uitstoot.
Pronto Services banner

20 procent besparing in wachttijd

De eerste kwantitatieve voordelen van port call optimalisatie met behulp van PortXchange zijn al aangetoond: een zojuist afgeronde pilot met rederijen, terminals en agentschappen leverde tot 20% besparing op de wachttijd op.

PORT FORWARD: oplossingen voor de digitale haven.

Sinds de jaren negentig ontwikkelen wij digitale oplossingen om de processen in onze haven te automatiseren. Wij helpen ook graag andere havens bij het verhogen van hun business value en het aanbrengen van transparantie, snelheid, efficiëntie en veiligheid in hun activiteiten en logistieke ketens.

Contact

Wilt u meer weten?

Sjoerd M. de Jager
Sr. Business Manager Digital Products Industry & Bulk Cargo

PortXchange

Port Call Optimisation

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page