Pronto

Pronto

Port Call Optimisation

Voor elke scheepsbezoek aan een haven (port call) moeten veel activiteiten door verschillende partijen op het juiste moment worden uitgevoerd. Uitwisseling van geplande, verwachte en gerealiseerde tijden maakt een port call veel slimmer en efficiënter te plannen en sneller af te handelen. Pronto is een applicatie voor rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners waarmee zij alle activiteiten tijdens een port call optimaal kunnen plannen, uitvoeren en monitoren op basis van gestandaardiseerde data-uitwisseling. Pronto is in de ontwikkelingsfase het afgelopen jaar uitvoerig getest en nu tegen een vergoeding in geld of data beschikbaar voor de havengemeenschap.

Hoe werkt Pronto?

Pronto biedt rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners een gezamenlijk platform voor informatie-uitwisseling rond hun port calls. Je kunt het Pronto dashboard gebruiken of de data rechtstreeks in de eigen systemen gebruiken via API-koppelingen.

Zodra de verwachte aankomsttijd (ETA) bekend is krijgt een schip een eigen tijdlijn binnen Pronto. Hierop staan alle events tijdens de port call: vanaf de aankomst en het verblijf in de haven tot het vertrek van het schip uit de haven.

Pronto combineert openbare data, data direct afkomstig van deelnemende bedrijven en voorspellingen uit kunstmatige intelligentie om te komen tot de meest accurate informatie rond een port call. Pronto deelt geen informatie over de lading.

Gebruikers kunnen binnen hun eigen dashboard de beschikbare data eenvoudig filteren en inzoomen op de tijdlijn van een individuele port call. Met behulp van deze informatie kunnen zij de activiteiten rondom een port call veel efficiënter dan voorheen inzien en plannen.

De voortgang en status van de events wordt voortdurend in het dashboard bijgewerkt. Zo kunnen gebruikers monitoren en indien nodig bijsturen. Desgewenst ontvangen gebruikers alerts bij statuswijzigingen, vertragingen of planningsconflicten.

Pronto maakt gebruik van de haveninformatiestandaarden zoals deze door de Port Call Optimisation Taskforce vastgesteld zijn.

De voordelen

Met Pronto kunnen de activiteiten tijdens de port call optimaal gepland, uitgevoerd en gemonitord worden. Dit levert voordelen voor alle betrokken partijen:

  • Rederijen: kortere port call turn around tijden, betere planbaarheid, lagere bunker en charter kosten, minder CO2 uitstoot per port call.
  • Terminals: betere terminalbezetting door verbetering van de uitwisseltijden en vermindering van wachttijden.
  • Agentschappen: meer tijd voor service aan klanten door eenduidige en gestroomlijnde communicatie, minder telefoontjes voor updates.
  • Logistieke en maritieme dienstverleners: betere service door betere planbaarheid en sneller inzicht in actuele situatie.
  • Havenbedrijf: vergroten van de planbaarheid, meer lading volume en terugdringen van CO2-uitstoot.
Pronto Services banner

20 procent besparing in wachttijd

De eerste kwantitatieve voordelen van port call optimalisatie met behulp van Pronto zijn al aangetoond: een zojuist afgeronde pilot met rederijen, terminals en agentschappen leverde tot 20% besparing op de wachttijd op.

PORT FORWARD: oplossingen voor de digitale haven.

Sinds de jaren negentig ontwikkelen wij digitale oplossingen om de processen in onze haven te automatiseren. Wij helpen ook graag andere havens bij het verhogen van hun business value en het aanbrengen van transparantie, snelheid, efficiëntie en veiligheid in hun activiteiten en logistieke ketens.

PortXchange

PortXchange heeft als doel wereldwijd meer efficiëntie in havenaanlopen te realiseren en klanten te helpen hun CO2-uitstoot te verkleinen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Pronto: een gezamenlijk platform voor rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners waarmee zij alle activiteiten tijdens een port call optimaal kunnen plannen, uitvoeren en monitoren op basis van gestandaardiseerde data-uitwisseling.

PortXchange Pronto Port of Rotterdam

Contact

Wilt u meer weten of een demoversie proberen?

Sjoerd M. de Jager
Sr. Business Manager Digital Products Industry & Bulk Cargo
Raoul Tan
Raoul Tan
Business Manager Digital Business Solutions
+31 (0)10 252 1010
Sjoerd R. de Jager
Sjoerd R. de Jager
Business Lead - Digital Business Solutions

Pronto

Port Call Optimisation

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page