Het Havenbedrijf is voortdurend bezig om de haven steeds slimmer, bereikbaarder, duurzamer en veiliger te maken.

Wij zoeken mensen die geïnspireerd zijn door deze dynamiek en die de drive hebben mee te werken aan onze wereldhaven. Werken op het snijvlak tussen onze publieke en private taak. Want aan de ene kant zorgen we voor een vlotte, veilige, schone en beveiligde afhandeling van de scheepvaart en aan de andere kant is onze taak het aanleggen, uitgeven en beheren van haventerreinen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures stellen wij niet op prijs.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page