Verbeterde doorstroming N218 / N15

Hiermee wordt het verkeer in de ochtend- en avondspits optimaal afgewikkeld. Daarnaast draagt de reconstructie bij aan de versterking van het netwerk en verbetert de verkeersveiligheid aanzienlijk.

Het Stenenbaakplein vormt de aansluiting van de provinciale weg N218 op de Rijksweg N15. De N218 vormt de uitvalsweg voor het eiland Voome Putten. Via de N15 kan het verkeer vanuit Oostvoorne en Brielle in westelijke richting naar de Maasvlakte of in oostelijke richting naar Rotterdam en verder.

Planning
Aanvang werkzaamheden: november 2016
Gereed: december 2017

Asfaltwerkzaamheden
Donderdagavond 19 oktober tot maandagochtend 23 oktober

In dit weekend wordt in verschillende faseringen asfalt aangebracht. Het viaduct is daarna gereed en wordt aangesloten op het aangrenzende wegennet.
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden verschillende omleidingen ingesteld.

  • Donderdag 19 oktober vanaf 21.00 uur tot vrijdag 20 oktober 21.00 uur. Afsluiting Brielse Meerover en Noordoever Oostvoornse Meer. Het verkeer van en naar Oostvoorne wordt omgeleid.
  • Vrijdag 20 oktober vanaf 21.00 uur tot maandag 23 oktober 05.00 uur. Complete afsluiting N218. Het verkeer van en naar Oostvoorne wordt omgeleid.
  • Na dit weekend geldt de nieuwe verkeerssituatie op de N218 - Stenen Baakplein

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page