Taal (nl)

Pijpleidingen

De haven van Rotterdam beschikt over een uitgebreid netwerk van circa 1500 kilometer aan leidingen. Dit netwerk van pijpleidingen biedt een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke transportoplossing voor natte bulk, zoals ruwe olie en olieproducten. Pijpleidingen vormen verbindingen tussen bedrijven in de haven onderling, en de haven staat per pijpleiding ook in verbinding met belangrijke bestemmingen in Nederland, België en Duitsland.

Huren van pijpleidingcapaciteit

Een groot deel van de pijpleidingen is eigendom van de chemiebedrijven en raffinaderijen zelf, maar het is ook mogelijk om gebruik te maken van zogenoemde common carriers. Deze kunt u voor een langere periode huren, waardoor bedrijven op een flexibele manier gebruik kunnen maken van de pijpleidinginfrastructuur in de haven van Rotterdam.

Pijpleidingen leasen via MultiCore

De pijpleidingenbundel van MultiCore loopt langs de belangrijkste chemische en petrochemische industriegebieden in de haven van Rotterdam en biedt een ondergronds distributiesysteem voor de chemie- en gasindustrie. Bedrijven in het havengebied kunnen delen van deze pijpleidinginfrastructuur voor een bepaalde periode en afstand huren voor het transport van hun chemische producten.

Hiermee biedt MultiCore een aantrekkelijk alternatief voor vervoer per vrachtwagen of binnenvaartschip. Deze leidingen combineren de voordelen van transport per pijpleiding met de flexibiliteit van een leaseconstructie. In totaal ligt er 80 kilometer aan leidingen in een tracé van 20 kilometer tussen Pernis en Europoort. Er loopt een onderzoek naar de verdere uitbreiding van dit traject richting de Maasvlakte. MultiCore is een joint venture tussen Vopak en Havenbedrijf Rotterdam.

RC2 pijpleidingensysteem voor ethyleen

RC2 exploiteert een common carrier pijpleidingensysteem voor ethyleen tussen Antwerpen en Rotterdam, de twee grootste haven- en industriële complexen in Europa. Het 117 kilometer lange traject loopt van de Maasvlakte, Europoort en Botlek via Pernis en Moerdijk naar Antwerpen. RC2 is een joint venture tussen het Havenbedrijf Rotterdam en ARG, dat in handen is van de chemische bedrijven BASF, Bayer, BP, Degussa, Sabic en Sasol. ARG is tevens de beheerder van het aansluitende common carrier pijpleidingennetwerk voor het transport van ethyleen in Duitsland en België, dat 490 kilometer telt.

Nieuwe pijpleidingen aanleggen in leidingstroken

Naast het uitgebreide netwerk van bestaande leidingen beschikt de haven van Rotterdam over unieke leidingstroken. In deze stroken wordt de grond speciaal gereserveerd voor pijpleidingen. Doordat de bestemming van deze corridors al volledig is ingericht op het gebruik voor leidingen is het relatief eenvoudig om er nieuwe leidingen aan te leggen. Dit in tegenstelling tot andere gebieden in Europa, waar vaak een jarenlang proces van ruimtelijke inpassing en toestemming vooraf gaat aan de aanleg van nieuwe pijpleidingen.

Contact

Wilt u meer weten over pijpleidingen, neem contact op met:

Joris Hurenkamp
Business Manager Chemicals and Biobased Industry

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?