Header image

Olieraffinage

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De vijf olieraffinaderijen in Rotterdam vormen het hart van het petrochemische cluster in het havengebied. De olieraffinaderijen produceren onder meer benzine, diesel, kerosine, stookolie en grondstoffen voor de chemische industrie.

Samen hebben de raffinaderijen in de haven een distillatiecapaciteit van 58 miljoen ton. In Nederland, België en Duitsland krijgen nog eens vijf raffinaderijen hun (ruwe) olie per pijpleiding vanuit Rotterdam aangeleverd.

Olieraffinaderijen in Rotterdam

Raffinaderijen en olieterminals

Gunstige locatie voor aanvoer ruwe olie

De olieraffinaderijen in Rotterdam krijgen hun aardolie aangevoerd per tanker vanuit onder andere het Noordzeegebied, Rusland en het Midden-Oosten. Voordeel van Rotterdam is dat zelfs de grootste olietankers in de haven terechtkunnen en hier in één call bij de olieterminals kunnen laden en lossen. Via pijpleidingen wordt de ruwe olie naar de raffinaderijen in Rotterdam en in het achterland getransporteerd.

Cluster met Vlissingen, Antwerpen en Duitsland

Het Rotterdamse petrochemische cluster staat niet op zichzelf. Samen met de raffinaderijen van Total/Lukoil in Vlissingen, Shell in Godorf, BP/Rosneft in Gelsenkirchen en Total en ExxonMobil in Antwerpen vormt de haven van Rotterdam een van de drie grootste brandstofhubs in de wereld. De uitstekende distributiemogelijkheden binnen Europa en over zee en het ruime aanbod in tankopslag hebben ervoor gezorgd dat er ook grootschalige handel in brandstoffen in Rotterdam plaatsvindt.

Productie brandstoffen en chemische grondstoffen

Ruwe olie wordt in de raffinaderijen verwerkt tot diverse producten. Zo’n 85 procent van de output bestaat uit brandstoffen als diesel, benzine, gasolie, stookolie en LPG voor de Europese markt of wereldwijde handel. De andere 15 procent is nafta, basisoliën en bitumen. De nafta wordt omgezet in aromaten of olefinen en dient vervolgens als grondstof voor de chemische industrie. De oliën worden verwerkt tot smeermiddelen en bitumen is onder andere een grondstof voor asfalt.