Wendbare werknemers en organisaties

Om in te spelen op de huidige en toekomstige vraag naar talent, is het van belang dat werknemers wendbaar en flexibel zijn. Bedrijven investeren in de wendbaarheid en flexibiliteit van werknemers door te stimuleren dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen en duurzaam inzetbaar zijn. Dankzij arbeidsmobiliteitnetwerken zoals Rotterdam Werkt en Facta Non Verba, die getalenteerde en bevlogen medewerkers mogelijkheden voor vrijwillige arbeidsmobiliteit bieden, wordt er in de regio Rotterdam geïnvesteerd in wendbaarheid en flexibiliteit van werknemers. Daarnaast spreken diverse partijen af om kennis en kunde uit te wisselen op het gebied van leven lang ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en intersectorale mobiliteit van medewerkers. Jaarlijks zijn er ca. 300 matches tussen bedrijven in de regio Rotterdam.

Contact

Vragen? Neem contact op met:

Renée Rotmans
Human Resources - Sociale Innovatie
+31 (0)6 23 35 58 83
Arjen van Tilborg
Human Resources - Advies/Sociale Innovatie
+31 (0)6 229 349 16

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page