Taal (nl)

Innovatiehub

Marktpartijen, kennisinstellingen en (semi)overheid zorgen samen dat innovatie in Rotterdam goed op de kaart staat. Maar welke partijen maken Rotterdam tot een innovatieve hub? Dat ziet u in het interactieve Rotterdam Innovatie Ecosysteem. De interactieve infographic biedt een overzicht van het innovatie ecosysteem in Rotterdam. In het overzicht ziet u de fysieke locaties waar innovaties tot stand komen, hoeveel en welke partijen bezig zijn met innovatie en wat de samenhang tussen de partijen is. Dankzij het systeem vindt u makkelijk en snel informatie en contactgegevens. Daarnaast maakt het systeem duidelijk waar u in welke fase het beste kunt aankloppen.

Het interactieve ecosysteem biedt inzicht in alles wat het Rotterdamse innovatie ecosysteem te bieden heeft. Zo kan de unieke positie die Rotterdam als innovatiehub en verbindende factor tussen haven en stad inneemt nog verder worden verstevigd. Door het beter op de kaart zetten en verbinden van partijen binnen het innovatie-ecosysteem en aan de stad, kunnen innovaties in de regio worden versneld en ontstaan er kansen voor het aantrekken van meer interessante partijen naar de regio. Zo kunnen we samen meer new business voor Rotterdam genereren.

Rotterdam. Make it happen.

Het interactieve ecosysteem is een initiatief van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Partners en het Erasmus Centre for Entrepreneurship. Samen zetten zij zich in om alle partijen in het Rotterdamse innovatie-ecosysteem te verbinden en versterken om zo innovatie in de regio te versnellen.

Contact

De infographic wordt continu geactualiseerd met nieuwe partijen. Mist u een partij of vindt u dat ook uw organisatie in het overzicht thuishoort? Neem dan contact op met:

Karin van de Braak

Marketing Communications Advisor

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?