Taal (nl)

Centrum voor petrochemie & biobased industrie

De haven van Rotterdam vormt met meer dan 45 chemische bedrijven en 5 raffinaderijen een van ’s werelds grootste olie- en chemiecentra. Dankzij de clustering van topspelers heeft Rotterdam een bijzonder efficiënt en rendabel bedrijfsklimaat. Op Maasvlakte 2 profiteren nieuwkomers in biochemie bovendien van state-of-the-art Plug & Play-faciliteiten.

Clusters

In de Rotterdamse haven zijn verwante activiteiten verzameld in clusters om zo de efficiëntie te verhogen. In het petrochemische en biobased cluster zijn bedrijven voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om synergie te creëren. Veel bedrijven leveren grondstoffen en halffabricaten aan hun buren. Restproducten en afvalstromen van het ene bedrijf kunnen dienen als grondstof voor de ander. Deze synergie zorgt voor een zeer efficiënt en rendabel bedrijfsklimaat voor alle Rotterdamse chemiebedrijven. Daarnaast vormt de haven van Rotterdam samen met de chemische industrie in Nederland, België en Duitsland het ARRA-cluster (Antwerp-Rotterdam-Rhine-Ruhr-Area). Dit cluster is goed voor 40 procent van de chemische productie in de Europese Unie.

Hub voor brandstoffen

De haven van Rotterdam is een van de drie grootste brandstoffen-hubs ter wereld. Het is een benchmark pricing locatie waar grootschalige productie, opslag en handel van olie en oliegerelateerde producten plaatsvindt. Ruwe olie is goed voor bijna een kwart van de totale overslag in Rotterdam. Met vijf raffinaderijen in het havengebied en nog eens vijf in het achterland vormt Rotterdam een sterk cluster.

Bioport

In de haven van Rotterdam bevindt zich nu al het grootste renewable industry cluster ter wereld. Hier worden biobrandstoffen, bio-energie en biochemicaliën geproduceerd. Gezien de toenemende vraag naar biobased-producten en de daarbij behorende goederenstromen, zet de Rotterdamse haven sterk in op het versterken van deze leidende positie. Op Maasvlakte 2 is een 80 hectare groot terrein gereserveerd waar biobased bedrijven zich kunnen vestigen.
Uniek aan dit terrein is het Plug & Play concept waarbij gespecialiseerde aanbieders voorzien in de benodigde industriële infrastructuur. Hierdoor hoeven nieuwe klanten niet te investeren in zaken als tankopslag, energienetwerken en afvalwaterinstallaties. Zij besparen hiermee circa 20 procent op de investeringskosten en kunnen zich direct focussen op hun biobased business. Bovendien profiteren nieuwkomers van het bestaande petrochemische cluster.

Duurzame haven door hergebruik CO2, warmte en stoom

Rotterdam wil de duurzaamste haven ter wereld te zijn. Naast energieopwekking met windturbines, zonnepanelen en het bijstoken van biomassa in kolencentrales, heeft de haven van Rotterdamse samen met een aantal partners het Deltaplan Energie Infrastructuur ontwikkeld. In dit project wordt restwarmte van de industrie ingezet voor stadsverwarming. Ook wordt CO2 afkomstig van industriële processen afgevangen en gebruikt in de glastuinbouw. Deze stappen leveren een belangrijke bijdrage aan de CO2 reductie in Rotterdam. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor grootschalige opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee binnen het Carbon Capture and Storage project (CSS). Deze twee duurzaamheidsprojecten spelen een cruciale rol bij het behalen van de doelstelling om 50 procent minder CO2 uit te stoten in 2025 (in vergelijking met 1990).

Energie-industrie

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?